Verhoogde aandacht voor energiebesparende ledverlichting

Bij de nieuwe ronde voor de projectsubsidie Energiezorg Op School hebben 25 scholen een aanvraag ingediend voor de vervanging van hun verlichting naar de meer energiezuinige ledverlichting. De aanvragen zijn een gevolg van het vernieuwde reglement voor deze projectsubsidies. Op vraag van de energieadviseurs werd een premie voor ledverlichting dit jaar voor het eerst opgenomen in de mogelijkheden. Dit blijkt meteen een groot succes!

Minimum 30% energiebesparing

De vervanging door ledverlichting betekent minimum een energiebesparing van 30%. Dat is een voorwaarde voor het goedkeuren van de subsidieaanvraag. Daarnaast moet er een lichtstudie uitgevoerd worden die aantoont dat de nieuwe verlichting voldoet aan verschillende vastgelegde specificaties*. Hierdoor stijgt het comfort van de leeromgeving terwijl het energieverbruik daalt.
 

FIX helpt mee met de uitvoering van de projecten

De ingediende projecten variëren van enkele lokalen tot volledige gebouwen waarin honderden armaturen vervangen zullen worden. De elektriciteitsploegen van FIX zullen een belangrijk aandeel van de goedgekeurde aanvragen zelf kunnen uitvoeren. Bovendien blijft het hier niet bij. Uit de vervanging van armaturen vloeit veel secundair werk voort. FIX raadt de scholen met nieuwe armaturen immers steeds aan om de volledige elektriciteitsinstallatie onder handen te nemen. Naast armaturen kan FIX ook nieuwe kringen, noodverlichting en bewegingssensoren voor verlichting plaatsen. Daarnaast helpt FIX de scholen ook om hun volledige elektrische installatie conform te maken. Al deze ingrepen dragen bij tot een verhoogde veiligheid maar komen ook het comfort van de leerlingen en onderwijspersoneel ten goede.
 

Energiezorg Op School 

Energiezorg Op School is een subsidie van de VGC voor Nederlandstalige scholen. Zij kunnen de subsidie van de VGC krijgen om energie te besparen. Dankzij energiebesparende maatregelen moeten scholen minder werkingsmiddelen aan energiekosten besteden, en krijgen zo meer financiële ruimte voor de pedagogische werking. Ook het milieu is erbij gebaat. De VGC werkt voor 'Energiezorg op School' samen met energieadviseur van FIX. Deze energieadviseurs geven advies op maat over energiebesparingen op school.De verschillende ploegen van FIX kunnen dan weer helpen om bepaalde werken uitvoeren.

 

 

* De lichtstudie evalueert het plan op basis van diverse kenmerken:
 > Een plafond op het geïnstalleerde vermogen;
 > Het gemiddelde verlichtingsniveau mag na toepassen van een behoudfactor van 0,85 niet meer dan 20% boven de NBN EN 12464-1-norm liggen;
 > De uniformiteit mag in lokalen niet lager liggen dan 0,6 op het werkvlak.
 Bij uitvoering van de werf door FIX zijn er extra specificaties om het comfort en energieverbruik aan enkele basisnormen te laten voldoen. 

Overig nieuws

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder

FIX'ers op weg naar Worldskills Belgium

Worldskills heeft als doel om jongeren warm te maken voor technische beroepen. Dit jaar doen 4 FIX'ers mee aan de preselecties voor 2 types beroepen: Tegelen en Schrijnwerk.

Lees verder

FIX’ers zijn tevreden en dat mag geweten zijn

FIX voerde een tevredenheidsbevraging uit met spectaculaire resultaten!

Lees verder

FIX’ers wisselen tips voor energiebesparing uit

De stijgende kosten voor leven en vooral voor energie sparen niemand. Bovendien worden mensen met een lager gezinsinkomen vaak dubbel geraakt.

Lees verder