Verhoogde aandacht voor energiebesparende ledverlichting

Bij de nieuwe ronde voor de projectsubsidie Energiezorg Op School hebben 25 scholen een aanvraag ingediend voor de vervanging van hun verlichting naar de meer energiezuinige ledverlichting. De aanvragen zijn een gevolg van het vernieuwde reglement voor deze projectsubsidies. Op vraag van de energieverantwoordelijken werd een premie voor ledverlichting dit jaar voor het eerst opgenomen in de mogelijkheden. Dit blijkt meteen een groot succes!
 

Minimum 30% energiebesparing

De vervanging door ledverlichting betekent minimum een energiebesparing van 30%. Dat is een voorwaarde voor het goedkeuren van de subsidieaanvraag. Daarnaast moet er een lichtstudie uitgevoerd worden die aantoont dat de nieuwe verlichting voldoet aan verschillende vastgelegde specificaties*. Hierdoor stijgt het comfort van de leeromgeving terwijl het energieverbruik daalt.
 

FIX helpt mee met de uitvoering van de projecten

De ingediende projecten variëren van enkele lokalen tot volledige gebouwen waarin honderden armaturen vervangen zullen worden. De elektriciteitsploegen van FIX zullen een belangrijk aandeel van de goedgekeurde aanvragen zelf kunnen uitvoeren. Bovendien blijft het hier niet bij. Uit de vervanging van armaturen vloeit veel secundair werk voort. FIX raadt de scholen met nieuwe armaturen immers steeds aan om de volledige elektriciteitsinstallatie onder handen te nemen. Naast armaturen kan FIX ook nieuwe kringen, noodverlichting en bewegingssensoren voor verlichting plaatsen. Daarnaast helpt FIX de scholen ook om hun volledige elektrische installatie conform te maken. Al deze ingrepen dragen bij tot een verhoogde veiligheid maar komen ook het comfort van de leerlingen en onderwijspersoneel ten goede.
 

Energiezorg Op School 

Energiezorg Op School is een subsidie van de VGC voor Nederlandstalige scholen. Zij kunnen de subsidie van de VGC krijgen om energie te besparen. Dankzij energiebesparende maatregelen moeten scholen minder werkingsmiddelen aan energiekosten besteden, en krijgen zo meer financiële ruimte voor de pedagogische werking. Ook het milieu is erbij gebaat. De VGC werkt voor 'Energiezorg op School' samen met energieverantwoordelijke van FIX. Deze energieverantwoordelijken geven advies op maat over energiebesparingen op school.De verschillende ploegen van FIX kunnen dan weer helpen om bepaalde werken uitvoeren.

 

 

* De lichtstudie evalueert het plan op basis van diverse kenmerken:
 > Een plafond op het geïnstalleerde vermogen;
 > Het gemiddelde verlichtingsniveau mag na toepassen van een behoudfactor van 0,85 niet meer dan 20% boven de NBN EN 12464-1-norm liggen;
 > De uniformiteit mag in lokalen niet lager liggen dan 0,6 op het werkvlak.
 Bij uitvoering van de werf door FIX zijn er extra specificaties om het comfort en energieverbruik aan enkele basisnormen te laten voldoen. 

Overig nieuws

CNC, een goed idee

Met een gloednieuwe CNC-Machine zet FIX een volgende stap in haar professionalisering.

Een CNC-machine dus? En wat is dat dan wel?

Lees verder

Zonnepanelen verdienen zich op 3 jaar terug!

Het gebouw van FIX beschikt over meer dan 500 m² dakoppervlakte. Daar maakten we dit jaar een elektriciteitscentrale van 276 m² van. Met zonnepanelen natuurlijk!

Lees verder

Akoestiekfabriek biedt een betaalbare oplossing voor akoestische problemen

Met Akoestiekfabriek gaan we volop voor comfortabele scholen!

Lees verder

FIX start met beroepskwalificaties

De kwaliteit van onze werkervaringstrajecten is de pasmunt waarmee onze FIX’ers de arbeidsmarkt tegemoet treden.

Lees verder