FIX en Akoestiekfabriek in Trends

Eva De Smedt, Directeur bij FIX

Circulaire economie met een sociale impact. FIX en Akoestiekfabriek stond vorige maand in Trends. Akoestiekfabriek creëert banen voor mensen die moeilijk werk vinden. De specialist in circulaire akoestische panelen onstond uit FIX, een vzw die langdurig werkzoekenden opleidt tot bouwprofessionals: "Veel aspecten van onze manier van werken zijn perfect dupliceerbaar bij kmo's en grote bedrijven." 

 

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn geen loze marketingtermen bij Akoestiekfabriek in Anderlecht, ze vormen het DNA van de organisatie. Het bedrijf ontwikkelt en installeert sinds iets meer dan een jaar akoestische panelen bij zakelijke klanten in heel België. "Verminderde concentratie, leerproblemen, hoofdpijn en stemproblemen: de negatieve gezondheidseffeoen van een slechte akoestiek vallen niet te onderschatten", benadrukt Eva De Smedt, algemeen directeur van Akoestiekfabriek en het Brusselse renovatiebedrijf FIX. "Bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen kunnen die problemen voorkomen door in te zetten op een goede akoestiek in hun gebouwen." De grondstoffen voor de isolatiepanelen zijn hoofdzakelijk alkomstig van afbraakmaterialen, die zo een tweede leven krijgen. Die worden zo dicht mogelijk bij het atelier in Anderlecht gezocht, om het transport tot een minimum te beperken.
 
Twee van de vier vaste medewerkers van Akoestiekfabriek vonden moeilijk een baan voordat ze bij de organisatie aan de slag gingen. Ze hadden geen of niet het juiste diploma, kampten met taalbarrières of hadden persoonlijke problemen. Akoestiekfabriek bood hen een persoonlijk traject aan met bijbehorende begeleiding en ondersteuning. "Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan geven, gaat veel verder dan kansen creëren", beklemtoont Eva De Smedt. "Die medewerkers worden zo ook financieel onafhankelijk, ze krijgen meer zelfvertrouwen, ze vinden bij ons de nodige ondersteuning voor hun problemen en we stippelen samen leerpaden uit."
 
Akoestiekfabriek wil in elke fase van dat proces zoveel mogelijk drempels wegnemen en investeren in persoonlijke groei en ondersteuning op maat. "Iedereen krijgt van ons zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en autonomie, afgestemd op wat die persoon aankan, op elk niveau. Wij maken geen enkel onderscheid tussen die medewerkers en onze andere medewerkers", benadrukt Eva De Smedt. 'Bovendien merken we dat hoe hoger we de lat daarbij leggen, hoe hoger de mensen springen en hoe sterker ze groeien."
 
Wedloop om talent
Akoestiekfabriek herinvesteert al haar winst in de organisatie. Zo kan de sociale en circulaire impact van de organisatie continu groeien en kan ze extra banen creëren. "Wij zijn een vzw en streven dus geen financiële winst na voor onze aandeelhouders", verduidelijkt Eva De Srnedt. 'Maar veel aspecten van onze manier van werken - kansen bieden aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt- zijn perfect dupliceerbaar bij kmo's en grote bedrijven." Organisaties kunnen daar in de wedloop om talent zelfs een nieuwe talentpool mee aanboren. "Ze zullen heel wat getalenteerde en competente mensen aantreffen, die ze met de juiste vorming en begeleiding kunnen inzetten voor heel diverse taken."
Het meest uitdagende aan werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, vindt Eva De Smedt de balans vinden tussen het coachende leiderschap en her halen van strakke doelstellingen. "Dat is vaak heel individueel. Sommige mensen hebben meer aanmoediging en welomlijnde af-spraken nodig dan anderen. Dat moet een teamverantwoordelijke of een supervisor aanvoelen." Er bestaat geen one-size-fits-all aanpak voor iedereen. Wie plots onderpresteert, herpakt zich soms na een motiverend gesprek. Bij anderen werkt dat juist omgekeerd. "In de meeste gevallen resulteert die begeleiding uiteindelijk wel in geëngageerde en dankbare medewerkers."
 
Spin-off
Akoestiekfabriek is een spin-off van FIX. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Nederlandstalige overheid in het Brussels Gewest, leidt FIX sinds 1999 elk jaar een honderdtal langdurig werkzoekenden op tot professionals in de bouwsector. De organisatie voert met dertien teams kleine renovatieprojecten uit in scholen en publieke gebouwen in Brussel, van sanitaire werken, het installeren van elektrische bekabeling en schilderwerken, tot het aanleggen van speelplaatsen en het monteren van speeltuigen. "De mensen bij FIX zijn langdurig werkzoekenden die weinig scholing hebben genoten", zegt Eva De Smedt. "Ze kunnen bij ons tot twee jaar praktijkervaring opdoen."
 
Alle arbeiders krijgen tijdens het traject een cursus Nederlands, ze worden begeleid door ervaren technische instructeurs en kunnen diverse andere opleidingen volgen, van een cursus EHBO tot het halen van een rijbewijs. Er zijn ook mogelijkheden om een beroepskwalificatie te halen, een door de overheid erkend bewijs dat aantoont dat mensen de nodige kennis en vaardigheden bezitten om een bepaald beroep uit te oefenen. "Mensen kunnen met dat certificaat hun curriculum vitae versterken", weet Eva De Smedt. "Het geeft ook hun zelfvertrouwen een boost."
 
Reguliere arbeidsmarkt
De meeste medewerken van FIX werken met een Soeco-contract (sociale economie contract, het vroegere DSP). Na hun traject kunnen ze aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Terwijl FIX zich richt tot de specifieke groep van langdurig werkzoekende Brusselaars zonder diploma hoger secundair onderwijs, breidt Akoestiekfabriek die doelgroep nog uit. Mensen kunnen er na hun opleiding ook een arbeidscontract van onbepaalde duur krijgen. Een ander groot verschil is dat Akoestiekfabriek financieel onafhankelijk is en opereert zonder structurele subsidies.
 
"Wij bestaan voor en door onze klanten", vertelt Eva De Smedt. 'Wij ambiëren twee organisaties waar sociale impact, circulariteit en financiële gezondheid hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken." Om de synergie tussen beide bedrijven goed te benutten, zijn ze gehuisvest in hetzelfde gebouw. "FIX'ers zijn na hun werkervaringstraject ook welkom bij Akoestiekfabriek", besluit Eva De Smedt. "Net als andere werkzoekenden die moeilijk werk vinden. Iedereen die zijn of haar potentieel wil ontdekken en ontwikkelen, mag ons contacteren."

Overig nieuws

Een volledig nieuwe inrichting voor het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba

In het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba komen Afrikaanse en Vlaamse cultuur samen voor uitwisseling, dialoog en ontspanning. Vorig jaar openden ze hun nieuwe locatie in Kuregem, Anderlecht.

Lees verder

Safety First! Opleidingen veiligheid werpen vruchten af

Bij FIX gaat ons werkervaringstraject niet puur om werkervaring, maar ook om de groei van onze medewerkers. Opleidingen zijn daarvoor een belangrijke factor.

Lees verder

De toptransfer van Ahmad: doorstroom van FIX naar RSC Anderlecht

Ahmad (27 jaar), kwam 6 jaar geleden vanuit Syrië aan in Brussel. In 2022 werd hij via Actiris doorverwezen en kwam hij bij FIX terecht.

Lees verder

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder