Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.
Gelijke kansen geven aan vrouwen en mannen, ook daar willen we voortrekker in zijn.

Een greep uit het artikel in De Tijd van 22 april 2023:

De deeltijdse CEO: 'Ik heb een superinteressante job én tijd'

Vrouwen werken vaker, en al vroeger in hun carrière, deeltijds. Dat verkleint volgens de statistieken hun kansen op een leidinggevende functie. Deze CEO’s bewijzen dat het wel kan werken.

Feministisch opgevoed als ze is, dacht Eva De Smedt aan het begin van haar loopbaan: ‘Als mijn man niet deeltijds werkt, dan ik ook niet.’ Sinds 2016 werkt ze toch drie vijfde, maar ze bleef wel directeur van FIX.
Dat is ze intussen elf jaar. Het Brusselse renovatiebedrijf met een honderdtal medewerkers leidt langdurig werkzoekenden op tot professionals in de bouwsector via renovatieprojecten.

De Smedt gaat zo toch wat tegen de arbeidsmarkttendens in. Uit cijfers die De Tijd deze week publiceerde, blijkt niet alleen dat vrouwen vaker deeltijds werken, maar dat ze daar al bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt beginnen.
In de eerste vier jaar nadat ze zijn afgestudeerd, werkt zo’n 35 procent van de vrouwen in België deeltijds, tegenover 16 procent van de mannen. Dat verschil is volgens experts een belangrijke oorzaak van de loon- en carrièrekloof.

Het heeft niet veel gescheeld of ook De Smedt had haar ambitie opgeborgen. ‘In 2016 raakte ik uitgeput. Mijn man en ik zijn allebei ambitieus. Hij is veel in het buitenland voor zijn job. We hebben drie kinderen, onder wie een dochter met een meervoudige beperking.’
De combinatie werd ondraaglijk, ondanks afspraken om de gezinstaken te verdelen, en De Smedt bood haar ontslag aan. ‘Ik vond dat het bedrijf iemand verdiende die in staat was mijn job naar behoren te doen.’

Maar in plaats van het ontslag zomaar te aanvaarden vroeg de raad van bestuur van FIX aan De Smedt om na te denken in welke context de job wel doenbaar zou zijn.
Een codirecteur zag FIX niet zitten, omdat het iemand wilde die knopen doorhakt. Uiteindelijk stelde De Smedt voor drie vijfde te werken als strategisch directeur, met ondersteuning door een financieel en een hr-directeur.
‘Mijn levenskwaliteit is verbeterd met factor tien. Ik heb een superinteressante job, kan me persoonlijk ontwikkelen, heb tijd voor mezelf en kan voor mijn kinderen zorgen.’

De Smedts ambitie werd gered. Sinds kort runt ze ook Akoestiekfabriek, een bedrijf dat circulaire, akoestische panelen maakt. De vijf werknemers zijn mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Mijn levenskwaliteit is gestegen met factor tien sinds ik drie vijfde werk. - Eva De Smedt

Nieuwe vereisten

‘Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe een organisatie meedenkt om maatschappelijke uitdagingen op te lossen’, zegt Patrizia Zanoni, professor diversiteit aan de School voor Sociale Wetenschappen van de Universiteit Hasselt.
Ze stelt dat het organisaties aan verbeeldingskracht en moeite ontbreekt om de negatieve impact van deeltijds werken op de loopbaan van werknemers op te vangen.

Wie deeltijds werkt, wordt doorgaans gestraft. En meestal gaat het om vrouwen. Zanoni: ‘De literatuur leert dat de persoonlijke impact voor mannen die voor deeltijds kiezen om zorgtaken op te nemen, groter is dan bij vrouwen. Er heerst een groter taboe, omdat de maatschappij niet verwacht dat zij zorgtaken opnemen.

’Waarom worden getalenteerde mensen geremd in hun professionele groei als ze minder dan vijf dagen werken?
Die vraag leidt volgens Zanoni tot een andere vraag die zowel bij bedrijven als in de academische wereld steeds meer wordt besproken: wat zijn de vereisten om te slagen in een leidinggevende functie? ‘Een halve eeuw geleden was het antwoord simpel. Iemand die lange dagen maakte, altijd aanwezig was en af en toe goede beslissingen nam, had een grote kans om carrière te maken’, zegt Zanoni.
‘Dat kon in de context van het kostwinnersmodel, waarbij de man carrière maakte en de vrouw de zorgtaken op zich nam. Maar nu moet je met twee carrière maken en moet je de zorgtaken dus verdelen.’

Het betekent dat de vereisten om te slagen in een leidinggevende functie dringend aan herformulering toe zijn. In sectoren waar de arbeidsmarktkrapte het grootst is, zie je de grootste bereidheid om daaraan te werken...

Lees het volledige artikel op de website van De Tijd.

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder

FIX'ers op weg naar Worldskills Belgium

Worldskills heeft als doel om jongeren warm te maken voor technische beroepen. Dit jaar doen 4 FIX'ers mee aan de preselecties voor 2 types beroepen: Tegelen en Schrijnwerk.

Lees verder