Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure. Binnen de sector van de sociale economie doen verschillende interpretaties de ronde over hoe je doorstroom moet en kan meten. Om helderheid te scheppen in dit debat bieden we onze methode aan als case study. 

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Wim Van dievoort, onze jobcoach, licht de meetmethode van FIX toe. Hij doet, naast de tweewekelijkse livegesprekken met ex-FIX'ers die begeleid worden naar werk, telefonische opvolging van medewerkers die nog niet aan het werk zijn. Dit gebeurt tot één jaar nadat ze uit dienst zijn. Ook arbeiders die aan het werk zijn, contacteert hij regelmatig met de vraag hoe het met hem/haar gaat. FIX hanteert 4 meetmomenten na het einde van het traject: op het einde van een contract, na 3 maanden, na 6 maanden en na 1 jaar. De doelstelling van werkervaring is immers duurzame en kwalitatieve doorstroom. Kortom, een goede job vinden en houden.

Betreft doorstroom onderscheidt FIX volgende categorieën:

Geen nieuws Als er geen enkele reactie is op telefoon of mail
Niet bemiddelbaar Als de betrokkene op dit moment niet in staat is werk te zoeken bv langdurig ziek, verhuisd naar buitenland…)
Opleiding Als de betrokkene minstens halftijdse opleiding volgt
Werk Als de betrokkene minstens halftijds werkt buiten de bouwsector
Werk – bouw Als de betrokkene minstens halftijds werkt in de bouwsector
Werkzoekend Als de betrokkene niet aan het werk is en werk zoekt

Tewerkstellingscijfers berekent men inclusief en exclusief ontslagen arbeid(st)er. Dat de doorstroomcijfers van arbeiders die niet ontslagen werden hoger uitvallen ligt voor de hand. Deze werknemers toonden tijdens hun traject immers aan dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. 

Stages werken

Trajectbegeleiders laten aan de jobcoach weten wanneer iemand klaar is om door te stromen. De jobcoaching start ten laatste 6 maanden voor het einde van het traject, of wanneer iemand niet bij FIX kan blijven. Stopzetting gebeurt zeker niet lichtzinnig. De redenen hiervoor zijn divers en steeds van persoonlijke aard. Alle arbeid(st)ers (ook diegenen die ontslagen zijn en in opzegperiode zitten) komen in jobcoaching.

Als jobcoach checkt Wim dagelijks vacatures. Als hij een interessante kandidaat in jobcoaching heeft, bespreekt hij de vacature met de betrokkene. Indien er interesse is, contacteert hij de werkgever telefonisch. Lukt dat niet, dan stuurt hij een mail met een voorstel tot kosteloze stage en met als bijlage een korte presentatie van FIX en het CV van de kandidaat. De kandidaat staat altijd in kopie van een mail die voor hem of haar verstuurd wordt.

In 2022 kregen alle 8 de arbeid(st)ers die een externe stage liepen (door te solliciteren op een vacature) na een positieve stage een contract van onbepaalde duur aangeboden.

Hoe je werk en opleiding definieert is relevant

Voltijds en/of ook deeltijds? Contract van bepaalde duur, of onbepaalde duur? Zwartwerk dat onder de radar blijft…
Telt doorstroom naar verdere beroepsopleiding en opleiding mee?

Hoe definieer je werk dan precies? Actiris ziet werk als alle activiteit die onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen. Voor organisaties valt dat eigenlijk moeilijk na te gaan. We vertrouwen dan ook op het woord van de doorgestroomde FIX'er. Tenzij we via andere bron meer informatie verkrijgen. 

En wat is opleiding? Onder deze noemer vallen kwalificerende opleidingen en studies die het voorwerp uitmaken van een vrijstelling. Daarvoer moet het een kwalificerende opleiding zijn van minstens 20u per week. Dus niet zomaar eender welke opleiding komt in aanmerking. De opleidingen die wel in aanmerking komen tellen wel mee als positieve doorstroom. 

Tekst gebaseerd op input van onze jobcoach naar aanleiding van een artikel op de website van Febio vzw. Lees het volledige artikel hier.

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

FIX'ers op weg naar Worldskills Belgium

Worldskills heeft als doel om jongeren warm te maken voor technische beroepen. Dit jaar doen 4 FIX'ers mee aan de preselecties voor 2 types beroepen: Tegelen en Schrijnwerk.

Lees verder