Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Memorandum FIX 2023

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject. Om ook de komende beleidsperiode krachtig samen te werken met de beleidsmakers, formuleert het tien concrete tips die nodig zullen zijn om tegen 2050 alle Brusselse gebouwen – naast scholen en andere publieke gebouwen ook de woningen – duurzaam te renoveren en klimaatneutraal te maken.

Lees hier ons volledige Memorandum (PDF)

 • voor meer jonge laaggeschoolde Brusselaars die werkloosheid inruilen voor opleiding en jobzekerheid
 • voor meer goed opgeleide Brusselse bouwvakkers in een sector die smeekt om extra arbeidskrachten
 • voor meer klimaatvriendelijke gebouwen in Brussel

Sociaal renovatiebedrijf FIX is ambitieus en wil meer. Voor Brussel, voor het klimaat, voor talentvolle jonge maar laaggeschoolde Brusselaars en voor bouwbedrijven in en rond Brussel die nog weinig of geen bekwaam personeel vinden.

Om haar missie verder te realiseren en nog meer mensen op te leiden om gebouwen duurzaam te renoveren, wil FIX ook de komende beleidsperiode krachtig en constructief samenwerken met de Brusselse beleidsmakers.

Met dit memorandum willen we de toekomstige beleidsmakers uitdagen en een heldere houvast geven om hun beleidsplannen zo vorm te geven dat we nog meer Brusselse publieke gebouwen duurzaam kunnen renoveren en we tegelijk nog meer Brusselse talenten kunnen opleiden tot bekwame bouwvakkers.

Want alleen zo en alleen samen kunnen we de immense klus klaren om tegen 2050 alle Brusselse gebouwen – naast scholen en andere publieke gebouwen ook de woningen – duurzaam te renoveren en klimaatneutraal te maken.

De 10 punten uit ons Memorandum

 1. Veranker de GECO-statuten duurzaam.
 2. Pak de onderbezetting bij de OCMW-administraties aan.
 3. Leg de lat gerust hoog, eis kwalificatie en tel koppen, maar hou ook rekening met individuele profielen en trajecten. Meet kwantiteit, en ook kwaliteit.
 4. Maak ondernemers wegwijs in regelgeving en ondersteuningsprogramma’s
 5. Neem het voortouw voor meer vrouwen in de bouw.
 6. Zet in op kennis van het Nederlands als sterke troef op de arbeidsmarkt.
 7. Creëer een volwaardig statuut voor Nederlandstalige mensen met een arbeidsbeperking én een beleidskader voor organisaties om de omkadering te voorzien.
 8. Laat beleidsverkokering los: werk flexibel en constructief creatief zoals de Brusselaar en de Brusselse organisaties zelf.
 9. Stuur extra energie-adviseurs op pad, inspireer en informeer met publieke gebouwen.
 10. Bespaar één miljoen euro per jaar: isoleer de kelders en de resterende slecht geïsoleerd zolders van de Brusselse Nederlandstalige scholen.

Lees hier ons volledige Memorandum (PDF)