FIX presenteert: De Mobiele Leesmeubels

De Mobiele Leesmeubels bevorderen en ondersteunen het leesbeleid in de Brusselse scholen. Dankzij een aantrekkelijke presentatie vestigt het meubel de aandacht op lezen en verhoogt het de zichtbaarheid ervan.
Hiermee stimuleren we de dialoog over lezen tussen kinderen, leerkrachten en ouders. In de komende twee jaar zullen tot 300 meubels verdeeld worden in de Brusselse Nederlandstalige scholen.

Nieuw project gebaseerd op rondvraag bij Brusselse scholen

Naar aanleiding van een bevraging door het Onderwijscentrum Brussel kwam een nood aan leesbevorderende infrastructuur in de Brusselse scholen naar boven. Als antwoord op deze nood lanceerde het departement onderwijs van de VGC een nieuw subsidieproject: Basisscholen en secundaire scholen die willen investeren in een sterk leesbeleid en een stimulerende leesomgeving voor hun leerlingen, kunnen van deze subsidie gebruik maken. Met deze middelen kunnen ze leesmaterialen aankopen, maar ook andere materialen om van hun school een krachtige en motiverende leesomgeving te maken.  Als extraatje kunnen alle scholen die een goed dossier indienen bovendien gratis een Mobiel Leesmeubel aanvragen.

Een pedagogisch instrument voor alle leeftijden

FIX nam de aanbevelingen uit het rapport van het OCB ter harte en ontwikkelde op basis hiervan het Mobiel Leesmeubel. Het meubel beschikt over een boekenkast en 3 tot 4 zitplaatsen. Daarnaast is er ook opslagruimte voorzien waar leerkrachten boeken, kussens of ander ondersteunend pedagogisch materiaal in kwijt kunnen. Hiermee wordt het meubel polyvalenter en deze multi-inzetbaarheid is een troef. Lezen is immers meer dan boeken. Het betekent ook praten met elkaar en praten over lezen. Met het leesmeubel krijgt lezen een centrale plek. Wanneer het meubel de klas wordt binnen gerold wordt de aandacht hier meteen op gevestigd. Een bijhorende pedagogische fiche, ontwikkeld door het Onderwijscentrum Brussel, geeft aanbevelingen mee voor gebruik in de klas zodat zij meteen met het meubel aan de slag kunnen.

Met de Mobiele Leesmeubels biedt FIX een stijlvol product aan dat geschikt is voor alle leeftijden en in geen enkele klas zal misstaan. Het repetitieve productieproces van een standaardmeubel biedt onze arbeiders bovendien interessante leerkansen die goed aansluiten bij de eisen van de reguliere arbeidsmarkt. Een win-win voor alle partijen!
- Eva De Smedt, Directeur FIX –

  

Leerkansen voor FIX'ers

De ploegen van FIX zijn het gewoon om heel erg op maat te werken van de scholen. Scholen komen met heel specifieke vragen naar FIX en wij bieden oplossing op maat. Dat gaat van kasten op maat naar schoolborden met ingemaakte kasten tot creatieve meubels die passen bij het specifieke interieur van een school, en recent zelfs een heuse mobiele pipowagen voor een gemeenteschool in Schaarbeek. Met dit nieuwe project vullen we dat recept aan met een standaard meubel. De Mobiele Leesmeubels zijn 4 modellen die steeds dezelfde afmetingen en dus steeds hetzelfde productieproces vragen. Dit bandwerk is heel interessant voor onze schrijnwerkers omdat dit nauw aansluit bij de realiteit van de reguliere arbeidsmarkt. Met een gestandaardiseerd product kunnen we focussen op snelheid en een efficiënt productieproces. Dat geeft boeiende leerervaringen voor onze arbeiders en is bovendien heel motiverend.

Leesmeubel aanvragen

Brusselse Nederlandstalige scholen die willen investeren in een sterk leesbeleid en een stimulerende leesomgeving voor hun leerlingen, kunnen een subsidie van de VGC aanvragen via deze link.
Bij hun aanvraag kunnen ze aanduiden of ze een leesmeubel wensen te ontvangen.
De technische fiche voor het meubel voor het basisonderwijs vind je hier.
De technische fiche voor het meubel voor het secundair onderwijs vind je hier.

Foto's door Lander Loeckx, http://www.landerloeckx.eu/

Het Mobiele Leesmeubel komt voort uit een samenwerking tussen:                 

  

Met de steun van:

 

 

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder