FIX lanceert 2e beroepskwalificatie: Medewerker schilder- en decoratiewerken

Beroepskwalificatie?

De beroepskwalificatie is een maatstaf voor wat arbeiders moet kennen en kunnen om het beroep van medewerker schilder- en decoratiewerken uit te oefenen. Het is een lijst met technische competenties (vb. de verschillende stappen/fasen bij manueel schilderwerk, afkitten, decaperen…) en arbeidsattitudes voor deze job ( zoals autonomie, verantwoordelijkheid of communicatie). De lijst werd samengesteld in overleg met ervaren werkgevers. Ze sluit dus goed aan bij de reële verwachtingen van de arbeidsmarkt.
 

2e beroepskwalificerend traject in het aanbod van FIX

Het traject werd goedgekeurd en gaat officieel van start in oktober 2022 en bestaat uit 3 deelkwalificaties die parallel met elkaar gevolgd worden:

 • medewerker behangwerken
 • medewerker schilderwerken
 • medewerker soepele vloerbekleding

Komende maanden zullen 14 schilders van FIX een traject afleggen van 8 tot 12 maanden. Zij zullen in die periode werken aan 9 sleutelcompetenties:

 1. introductie tot schilderwerken (basiskennis van materialen en veiligheid, eenvoudige praktijk)
 2. werken op hoogte en rolsteigers
 3. voorbereiden van de oppervlakken
 4. gebruiksklaar maken van afwerkingsproduct (pleister, verven)
 5. manueel schilderen, zowel binnen als buiten
 6. behangwerken
 7. soepele vloerbekleding
 8. veiligheid, ergonomie, milieuzorg
 9. sleutelcompetenties (stiptheid, zelfstandigheid, ordelijkheid, collegialiteit, communicatie, Nederlands)

Elke competentie is verworven als ze minimum drie keer autonoom door de arbeider wordt uitgevoerd. De instructeur en trajectbegeleider van FIX volgen dit op. Zo wordt het traject ook gebruikt als instrument ter motivatie van de FIX’ers en als toetssteen voor de evaluatie van het werkervaringstraject.
 

Meerwaarde bij de jobzoektocht van FIX’ers

De beroepskwalificaties zijn een grote meerwaarde voor de schilders van FIX. Ze krijgen een officiële erkenning voor het werk dat ze elke dag doen. Dit officiële attest, goedgekeurd door de Vlaamse regering, erkent de kwaliteit van het werkervaringstraject bij FIX en verzekert de aansluiting op de arbeidsmarkt. Hier worden ook controles op uitgevoerd. (Vorige week werd de beroepskwalificatie Elektrotechnisch Monteur nog ge-audit.)

De beroepskwalificatie Elektrotechnisch monteur werd gelanceerd in april van dit jaar. 
Lees er alles over in dit artikel.

 

Ben jij als werkgever op zoek naar vakbekwame schilders?
Neem contact op met Wim, onze jobcoach!

T 02 523 66 75

wim.vandievoort@fixbrussel.be

 

 

Overig nieuws

Een volledig nieuwe inrichting voor het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba

In het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba komen Afrikaanse en Vlaamse cultuur samen voor uitwisseling, dialoog en ontspanning. Vorig jaar openden ze hun nieuwe locatie in Kuregem, Anderlecht.

Lees verder

Safety First! Opleidingen veiligheid werpen vruchten af

Bij FIX gaat ons werkervaringstraject niet puur om werkervaring, maar ook om de groei van onze medewerkers. Opleidingen zijn daarvoor een belangrijke factor.

Lees verder

De toptransfer van Ahmad: doorstroom van FIX naar RSC Anderlecht

Ahmad (27 jaar), kwam 6 jaar geleden vanuit Syrië aan in Brussel. In 2022 werd hij via Actiris doorverwezen en kwam hij bij FIX terecht.

Lees verder

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder