Strategisch Plan 2024-2026

FIX kijkt vooruit en stelt hiervoor doelen op die gebundeld worden in ons Strategisch Plan. In de periode van 2024 tot 2026 zal FIX focussen op 3 pijlers om de organisatie structureel te versterken. Deze bouwen verder op doelstellingen uit de vorige plannen, maar voegen ook nieuwe aspecten toe.

Deze 3 strategische doelstellingen zijn:

1: Wij zijn FIX: geïntegreerde organisatiecultuur
Binnen de FIX-cultuur is veiligheid de belangrijkste prioriteit voor al onze medewerkers. De allereerste focus blijft namelijk dat iedereen elke dag opnieuw gezond en wel thuiskomt. Duidelijkheid kenmerkt onze teams, met helder afgebakende rollen en verantwoordelijkheden. Intern implementeren we een ecologisch beleid in ons gebouw. FIX evalueert het 'Vrouwen op de werven'-project en streeft naar een jaarlijkse inzet van minimaal vijf vrouwelijke werknemers op het terrein. Periodieke personeelsenquêtes sturen ons HR-beleid, waarbij we streven naar goede medewerkerstevredenheid.

2: FIX bouwt aan de basis: duurzame basisinfrastructuur
FIX verbetert de energie-efficiëntie van Brusselse scholen en andere publieke infrastructuur. We starten met het in kaart brengen van de huidige situatie en stellen onze expertise ter beschikking om verbeteringen aan te pakken. Met de ontwikkeling van specifieke methodieken zorgen we ervoor dat organisaties zelfstandig hun energie beheren. FIX realiseert jaarlijkse besparingen van 350 MWh in scholen die we begeleiden. Onze benadering van bouwprojecten, van aanvraag tot oplevering, gebeurt op de meest efficiënte manier. Op vlak van renovatie zorgen we voor een grondig langetermijnadvies. Zelf zetten we in op het gebruik van ecologisch materiaal en werken we een beleid uit voor het gebruik hiervan.

3: FIX stroomt door: werkervaring op maat van de arbeidsmarkt en de werknemer
FIX zorgt voor een kwalitatief leven voor onze medewerkers in werkervaring. Dit doen we door zowel sterke als zwakkere werknemers een werkervaringstraject op maat te laten doorlopen bij FIX. We steken extra moeite in de doelgroep van werkzoekenden die jonger zijn dan 25 jaar. Een geslaagd traject eindigt na maximaal twee jaar met een duurzame job in de bouwsector. Daarbij verliezen we ook het Nederlands als contacttaal niet uit het oog. Nederlands is een waardevolle troef voor onze FIX’ers bij het toetreden tot de reguliere arbeidsmarkt. Het slagen van deze doelstelling toetsen we af aan een uitdagend doorstroompercentage.