Raad van bestuur

De Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

Eric De Jonge -  Voorzitter
Evy Vandevannet - Ondervoorzitter
Thierry Goossens
Yves Desmet
Eefje Vanhullebusch
Mathieu Tallon
Chris Rossaert
Katleen Daems
Elke Eenens - Waarnemend lid