Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

Eric De Jonge -  Voorzitter
Katleen Daems - Ondervoorzitter
Thierry Goossens
Chris Rossaert
Evy Vandevannet
Yves Desmet
Isabelle Gierts

Mara Hofmans - Waarnemend lid