Voortaan ook FIX-werven in Brusselse cultuursector

FIX breidt haar werking sterk uit met 3 nieuwe ploegen. Binnenkort start de laatste van deze ploegen. zij is een versterking voor het departement Cultuur, Jeugd & Sport (CJS) van de VGC.
Dankzij deze uitbreiding kan FIX voortaan ook de Brusselse cultuurorganisaties helpen bij hun infrastructurele noden.

Infrastructurele noden in de cultuursector
FIX is een bouwbedrijf, actief in de sociale economie. FIX renoveerde tot voor kort alleen de Brusselse scholen maar sinds 2017 kwam daar ook de infrastructuur van het Brussels jeugdwerk bij. De renovaties worden uitgevoerd door langdurig werkzoekenden die via FIX een werkervaringstraject in de bouw volgen. Na een traject van 2 jaar bij FIX worden de FIX’ers begeleid bij hun zoektocht naar werk in de reguliere arbeidsmarkt. Deze aanpak werkt! Van de FIX’ers die in 2019 hun werkervaringstraject bij FIX afrondden vond 72% binnen het jaar een job op de reguliere arbeidsmarkt.

 

Gezien de populariteit van deze succesformule kon een uitbreiding naar nieuwe sectoren niet lang uitblijven. Met deze nieuwe ploeg kan FIX vanaf oktober ook werven opnemen in de Brusselse cultuursector. De cultuursector heeft een grote nood aan onderhoud van hun infrastructuur maar daarom niet per se veel expertise rond infrastructuurbeheer. Daar kan FIX in bijstaan. De ploegen van FIX bieden antwoord op de meest dringende infrastructurele noden maar kunnen indien nodig ook doorverwijzen naar gespecialiseerde aannemers.

 

Ploeg met focus op elektriciteit
Waar de eerste ploeg voor CJS all round werken uitvoerde zal de tweede ploeg zich specialiseren op elektriciteitswerken. Hier is veel vraag naar. Bovendien biedt een werkervaringstraject gericht op elektriciteit heel interessante loopbaan-perspectieven voor onze FIX’ers. Dit wordt bevestigd door de lijst met knelpuntberoepen die in 2021 werd gepubliceerd. Daarin staan 7 beroepen die een link hebben met “installateur en elektricien bouw”. Beide ploegen zullen voor werven bij zowel jeugd-, sport- als cultuurorganisaties worden ingezet.

De uitbreiding naar de cultuursector is logisch en een antwoord op een duidelijke nood. Bovendien koppelen we dit aan interessante leerkansen voor onze arbeiders. Zo zetten we de succesformule van FIX voort! 
- Eva De Smedt, directeur FIX -

infomoment voor de sector
In overeenkomst met de VGC, departement Jeugd, Sport & Cultuur, werd een lijst van 37 partnerorganisaties in het Brusselse cultuurveld afgesproken die gebruik mogen maken van onze diensten. Voor deze organisaties wordt een infomoment georganiseerd om de werking van FIX en onze ploegen verder toe te lichten. Voor de organisaties is dit meteen ook een eerste kennismaking met onze instructeurs en de teamleider waar ze in de toekomst nog veel mee zullen samen werken.
Het infomoment gaat door op dinsdag 9 november 2021 om 14u00

Ook interesse?
Inschrijven voor dit infomoment kan via deze link.

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder