Strategisch Plan 2021-2023

Na een succesvol strategisch plan 2018-2020 is het tijd voor het derde strategische plan van FIX. In de periode van 2021 tot 2023 zal FIX focussen op 3 pijlers om de organisatie structureel te versterken. Deze bouwen verder op doelstellingen uit de vorige plannen maar voegen ook nieuwe aspecten toe. 

 

 

 

Deze 3 strategische doelstellingen zijn:

 

  1. FIX bouwt aan de basis: kwalitatieve basisinfrastructuur

Deze doelstelling is 100% gericht op de kwaliteit die we met onze ploegen aan de Brusselse publieke infrastructuur kunnen bieden. Daarbij is onze doelstelling dat de basisinfrastructuur in elke Brusselse school in orde staat. We denken hierbij aan veiligheid, elektriciteit, ventilatie, akoestiek, sanitair voorzieningen…Om die dienstverlening te kunnen verzekeren wil FIX zich verder specialiseren met ploegen die grote expertise opbouwen in hun eigen niche. Maar specialiseren betekent ook keuzes maken in welke aanvragen voor werven bijdragen aan de doelstelling van een kwalitatieve basisinfrastructuur, en welke niet. Dat is een bewuste keuze die bovendien een meerwaarde oplevert voor onze FIX’ers in werkervaring die hun traject                                    verrijkt zien met interessantere werven.

 

  1. FIX stroomt door: werkervaring op maat van de arbeidsmarkt en de werknemer

Deze doelstelling focust zich dan weer meer op die andere pijler van onze missie. Een kwalitatief leven voor onze FIX’ers via toeleiding naar kwalitatief werk. Een geslaagd traject eindigt met duurzame doorstroom naar de arbeidsmarkt. Daarom stemmen we onze trajecten meer af op de noden van die markt, maar ook van individuele bedrijven. Anderzijds focussen we ook op trajecten met een verankering in de persoonlijke motivatie en ambitie van de FIX’er zelf. Zijn of haar traject wordt in functie daarvan flexibel vorm gegeven. Daarbij verliezen we ook het Nederlands als contacttaal niet uit het oog. Nederlands is een waardevolle troef voor onze FIX’ers bij het toetreden tot de reguliere arbeidsmarkt. Het slagen van deze strategische doelstelling toetsen we af aan een uitdagend doorstroompercentage.

 

  1. Wij zijn FIX: geïntegreerde organisatiecultuur

FIX is de laatste jaren sterk gegroeid en dat is voor alle FIX’ers een uitdaging. Daarbij is aandacht voor onze gemeenschappelijke waarden iets waar we constant alert op willen zijn. Een positieve FIX-cultuur leeft sterk binnen onze organisatie en uit zich in het vertrouwen tussen FIX’ers, de manier van communiceren (zowel intern als extern), maar ook in het delen van ervaringen. Die laatsten ontstaan zowel formeel, met samenwerkingen tussen ploegen op een werf, als informeel, door teamdagen of after works. De derde doelstelling zoomt in op het versterken van de FIX-cultuur zodat iedereen weet waar we voor staan en waar we naartoe gaan. Tot slot wordt hierbij prioritaire aandacht gegeven aan het belang van veiligheid. De allereerste focus is en blijft namelijk dat werknemers elke dag opnieuw gezond en wel thuis kunnen komen.

 

 

Komende drie jaar gaan we met deze doelstellingen aan de slag om FIX als organisatie duurzaam te versterken.

 

laatst bewerkt: 23/07/2021

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder