Nu al forse energiewinst

nu de winter voorbij is meten de energieverantwoordelijken van FIX de eerste resultaten op. Deze stellen niet teleur.

 

De zomer is altijd de tijd dat de resultaten van de energiebesparingen in de scholen binnendruppelen.
De winter is uiteraard het stookseizoen en in de zomer nemen we de tijd om de resultaten van de inspanningen van de scholen op energiebesparing te kwantificeren.

Onze voorlopige resultaten stellen niet teleur.
We maten nu reeds een energiewinst op van 1270 MWh voor stookseizoen 2018/2019 tegenover vorig seizoen.
Dat rekent zich om naar een kostenbesparing van 63.500 EUR!

Deze resultaten zijn het gevolgd van een combinatie van maatregelen zoals “Energiezorg Op School” (een projectsubsidie van de VGC) en nauwgezette opvolging door de energieverantwoordelijken van FIX.

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder