Nederlands op de werf, dat is de moeite waard!

Op de werven van FIX is Nederlands de voertaal. Daar kiezen we als organisatie bewust voor ook al vraagt dat soms een inspanning van instructeur, en arbeider.
En ook al vraagt dit permanente aandacht van alle FIX’ers, toch weten we waarom het de inspanning meer dan waard is.

Waarom is Nederlands belangrijk voor onze Brusselse FIX’ers?

Eerst even voor de duidelijkheid. De keuze voor Nederlands is niet ideologisch of communautair geïnspireerd. Integendeel, dit beleid is net het resultaat een heel praktische overweging in het belang van onze FIX’ers in werkervaring. Zowel voor FIX’ers die Frans machtig zijn, als voor de anderen is Nederlands een absolute meerwaarde voor hun doorstroom. FIX is geen eindhalte voor onze FIX’ers maar net een tussenfase waar ze zoveel mogelijk bagage moeten meekrijgen die hen kan helpen bij hun latere zoektocht naar werk. FIX’ers vinden na hun traject vaak een job in de Vlaamse rand. Daar is een basiskennis Nederlands een belangrijke plus en vaak zelf een voorwaarde om te kunnen starten. Maar ook in de Brusselse arbeidsmarkt komt kennis van het Nederlands goed van pas. Voor Nederlandstalige vacatures solliciteren opvallend minder kandidaten. Dat geeft een stevige boost aan de kansen op een job voor onze FIX’ers.

Voor Nederlandstalige vacatures solliciteren opvallend minder kandidaten. Daardoor hebben onze FIX'ers meer kans op een toffe job!

Nederlands als instructietaal

Voor de veiligheid van de werf is verstaanbaarheid van instructies prioriteit!

Niet alleen voor de doorstroom maar ook tijdens het traject bij FIX komt Nederlands goed van pas. De ploegen van FIX brengen een diverse melting pot van culturen en (moeder)talen bij elkaar. En Frans is heus niet de standaardtaal voor alle FIX’ers. Goede en duidelijke afspraken over Nederlands als een lingua franca komt de niet alleen de onderlinge communicatie, maar ook de veiligheid op de werf ten goede. De nadruk ligt daarbij effectief op de communicatieve vaardigheden. Het is belangrijk voor ieders veiligheid dat iedereen op de werf de instructeur zo goed mogelijk begrijpt. Hij geeft instructies over de uit te voeren werken in het Nederlands, al dan niet met visuele ondersteuning wanneer nodig. Daarbij komen ook veel technische termen aan bod die moeten aangeleerd worden. Het is daarbij ook aan de instructeur om het durven spreken aan te moedigen voor iedereen. Alleen dan zullen de FIX’ers ondersteuning willen en kunnen vragen.
Bovendien is het ook fijn voor onze klanten (Nederlandstalige scholen en cultuur-, jeugd-, en sportorganisaties in Brussel) dat ze met onze FIX’ers kunnen communiceren.  

Hoe wordt dit dan ondersteund door FIX ?

Het Nederlandse taalbeleid bij FIX steunt op 3 pijlers:

  • Het hanteren van Nederlands als voertaal op de werf;  
  • Een duurzame en kwaliteitsvolle ondersteuning door de taalcoaches van Ligo Brusselleer;
  • De motivatie van de FIX’er in werkervaring zelf;

Op de werven van FIX is Nederlands de voertaal. Daarbij vervullen de instructeurs een sleutelfunctie. Zij moeten bereid zijn Nederlands te blijven hanteren, ook al is het vaak eenvoudiger om over te schakelen op het Frans of een andere taal. De instructeur moet daarbij echter steeds de leerkansen van de arbeiders voor ogen houden. Ook wanneer arbeiders het Nederlands nog niet (volledig) machtig zijn, zijn er technieken om niet te moeten overschakelen op andere talen. Zij hebben hiervoor visueel en didactisch materiaal ter beschikking. Zo worden regelmatig schetsen gemaakt om een uitleg extra te illustreren.

Katrien, onze fantastische taalcoach, is intussen een vaste waarde bij FIX.

Bovendien worden de FIX’ers ook ondersteund door Ligo Brusselleer. Die ondersteuning bevat verschillende facetten. Enerzijds komen taalcoaches een maal per week op elke werf langs om de arbeiders taalcoaching te geven. Daarbij ligt de focus op het begrijpen van werk- en bouwgerelateerd Nederlands. Om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de leef- en professionele wereld van de FIX’ers gebeurt dat op de werf en tijdens het werk. Daarnaast bieden de taalcoaches ook begeleiding aan de instructeurs. Via individuele trajecten krijgen de instructeurs handvaten aangereikt die hen helpen om hun instructies in eenvoudig en duidelijk Nederlands te geven. Ze krijgen ook tips over hoe ze moeten omgaan met de diverse taligheid in hun ploeg.

Maar wat baten kaars en bril, als de uil niet zien wil? Alles begint immers bij de motivatie van de FIX’er zelf. Daarom is de motivatie om de kennis Nederlands te leren of verbeteren ook een belangrijk topic bij de selectieprocedure van kandidaat-FIX’ers. Bovendien moedigen de trajectbegeleiders iedereen aan om zich in te schrijven voor avondlessen Nederlands. Zij helpen de FIX’ers ook bij het zoeken naar lessen en de inschrijving. Wanneer een FIX’er slaagt voor zijn examen, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald door FIX. De vooruitgang van het Nederlands wordt tijdens het traject dan ook goed opgevolgd en maakt vast onderdeel uit van de evaluatiegesprekken. Alleen zo blijft iedereen gemotiveerd om hierop te blijven inzetten.

Maar de moeite hoeft ook niet alleen van de FIX’ers in werkervaring te komen. Voor wie Nederlands probeert te spreken is het ook leuk dat ze zoveel mogelijk kunnen oefenen. Daarom krijgt elke vaste werknemer van FIX bij zijn start ook een opleiding Verstaanbaar Nederlands aangeboden. Op die manier draagt iedereen bij FIX zijn steentje bij opdat Nederlands op een haalbaar niveau de voertaal kan zijn.

Elke vaste FIX'er die nieuw start krijgt een opleiding "Verstaanbaar Nederlands". Zo draagt iedereen zijn steentje bij opdat Nederlands bij FIX op een haalbaar niveau de voertaal kan zijn.

Wil je meer weten over het taalbeleid van FIX?

Neem dan contact op met Pieter, onze trajectbegeleider. Hij vertelt je er alles over!

Pieter Gijssels – Trajectbegeleider
Tel: 02 523 66 75
Mail: pieter.gijssels@fixbrussel.be

 

Meer info over de activiteiten van Ligo Brusselleer en het Huis van het Nederlands vind je op hun website:

https://www.ligo.be/brusselleer

https://www.huisnederlandsbrussel.be/

Overig nieuws

Een volledig nieuwe inrichting voor het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba

In het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba komen Afrikaanse en Vlaamse cultuur samen voor uitwisseling, dialoog en ontspanning. Vorig jaar openden ze hun nieuwe locatie in Kuregem, Anderlecht.

Lees verder

Safety First! Opleidingen veiligheid werpen vruchten af

Bij FIX gaat ons werkervaringstraject niet puur om werkervaring, maar ook om de groei van onze medewerkers. Opleidingen zijn daarvoor een belangrijke factor.

Lees verder

De toptransfer van Ahmad: doorstroom van FIX naar RSC Anderlecht

Ahmad (27 jaar), kwam 6 jaar geleden vanuit Syrië aan in Brussel. In 2022 werd hij via Actiris doorverwezen en kwam hij bij FIX terecht.

Lees verder

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder