Memorandum 2014

Het Brussels Gewest kent vele uitdagingen op vlak van tewerkstelling en publieke infrastructuur. FIX wil in beide domeinen een dynamische en pro-actieve partner zijn. Ons memorandum bevat concrete voorstellen en aanbevelingen voor het Brussels beleid.

Concreet pleit FIX voor een verbetering van de publieke infrastructuur via:

  • een blijvende investering en uitbreiding van het renovatieproject voor Brusselse scholen;
  • de opstart van een jeugdinterventieteam in de sociale economie;
  • het onderzoeken van de mogelijkheden om renovatieteams op te starten voor andere publieke sectoren;
  • de uitbreiding van het huidige team van energieverantwoordelijken naar andere sectoren.

Daarnaast gelooft FIX in volgende maatregelen voor de verbetering van de positie van Brusselse laaggeschoolden:

  • het uitbreiden van het werkervaringsproject voor doelgroepmedewerkers;
  • een blijvende ondersteuning via Nederlandse les en taalcoaching door gespecialiseerde diensten;
  • het uitwerken van een bouwgerelateerde, kwalificerende opleiding;
  • het behoud van gecoördineerde uitstroombegeleiding om doelgroepmedewerkers aan een job te helpen.

Alle aanbevelingen kan je in detail nalezen in ons memorandum.

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder