Iedereen aan een job met FIX!

Op 4 juli 2019 kopte De Standaard met "Afrikanen vinden het moeilijkst een job". Een zoveelste bewijs dat er nog veel werk aan de winkel is op de Brusselse (en Belgische) arbeidsmarkt. De sociale economie biedt een antwoord op deze uitdaging.

De studie is duidelijk: mensen met een buitenlandse achtergrond hebben een verminderde kans op werk. Maar er is ook aandacht voor oplossingen zoals de verscheidene tewerkstellingsmaatregelen. Dit gaat jammer genoeg verloren in de artikels die verschijnen over de studie. De focus op werkloosheidspercentages krijgt prioriteit.

Omdat wij liever de aandacht wil geven aan oplossingen grijpen we deze gelegenheid om FIX en de sector van de sociale economie in beeld te brengen.

Sociale economie?

De sociale economie is bij uitstek een sector waarin we werkzoekenden met alle achtergronden willen activeren. Dat doen we door opleidingstrajecten op de werkvloer aan te bieden voor tal van professionele activiteiten. FIX is bijvoorbeeld actief in de bouwsector, anderen zijn actief in de horeca, enz. Daarvoor heb je natuurlijk werven nodig en de Brusselse onderwijs- en CJS-infrastructuur leveren die werven.

Concreet dus: als deel van een opleidingstraject worden scholen en jeugdlokalen gerenoveerd.
Een econoom noemt dat een non-zero sum game.
Alle andere mensen noemen dat twee vliegen in één klap.
En daarvoor staat onze sector. We voeren een commerciële activiteit uit en de winst gaat naar de opleiding van onze arbeiders.

Bij werkervaringstrajecten als dat van FIX renoveren langdurig werkzoekenden tijdens hun opleiding de Brusselse scholen. Dat zijn twee vliegen in één klap!

Of dat de moeite waard is hangt van het uiteindelijke doel af.
De doelstelling van FIX is helder: abeiders vinden na hun werkervaringstraject bij FIX binnen 1 jaar duurzaam werk in de bouwsector.

Onze aanpak om dit doel te bereiken is al 20 jaar dezelfde en stoelt op volgende pijlers:

  • Vanaf dag 1 van het contract gaat de arbeider naar de bouwwerf. Via
    ervaringsgericht werk krijgt de arbeider een polyvalente opleiding als
    bouwvakker.
  • Aandacht voor een praktische kennis van het Nederlands is belangrijk. Een halve dag per week ondersteunt een taalcoach de arbeider bij het ontwikkelen van een praktische kennis Nederlands.
  • Arbeiders worden tijdens het eerste jaar na hun traject begeleid door een jobcoach. zij ondersteunt arbeiders in hun zoektocht naar werk.
  • Werkzoekenden die reeds elders binnen een werkervaringscontract werkten krijgen niet opnieuw een contract bij FIX. We verwijzen hen door naar een organisatie die hen kan begeleiden naar een vaste job zoals de werkwinkel of het AZW.

Doorstroom naar werk

Dat onze aanpak werkt blijkt uit onze doorstroomcijfers.

We laten deze graag voor zich spreken. In onze officiële cijfers communiceren we over de
situatie van arbeiders 6 maanden na het beëindigen van hun traject bij FIX. De afgelopen drie
jaar vonden dankzij FIX 26 arbeiders een kwalitatieve job en startten 4 arbeiders een
beroepsopleiding. Met een gemiddeld positief doorstroompercentage van 68% boeken we
resultaten waar wij zeer tevreden over zijn. Elke arbeider die onze sector duurzaam aan het
werk krijgt betaalt de investering in onze sector dubbel en dik terug!

Niet alle arbeiders vonden binnen de 6 maanden een job. Daarom is het zo relevant dat onze
jobcoach ook hen tot een jaar na hun traject bij FIX blijft begeleiden.

grafische weergave van de doorstroom naar werk bij FIX, werkjaar 2016 tot 2018

De rol van je afkomst

Wat de diversiteit betreft, daaraan is geen gebrek bij FIX. In 2018 waren er bij FIX 53 arbeiders in dienst. Van hen hadden 17 de Belgische nationaliteit. Van de overige 36 arbeiders was 25% van Maghrebijnse afkomst, 42% van Afrikaanse afkomst en 25% met een vluchtelingenstatuut.

Grafische weergave van de verdeling van arbeiders op basis van afkomst

Hierbij valt op dat onze jobcoach geen belangrijk onderscheid ziet tussen de doorstroombaarheid op basis van geografische afkomst. Dat is interessant. Een werkervaringstraject heeft als doel om arbeiders dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. De motivatie van de arbeider om werk te vinden is daarbij veel belangrijker dan zijn/haar origine. Als er voor aankomst bij FIX al een onderscheid kon gemaakt worden, dan is dit bij uitstroom nagenoeg verdwenen. Daar zijn we terecht trots op en onze manier van werken willen we graag met iedereen delen.

Kom zelf eens kijken

Daarom nodigt FIX alle journalisten van harte uit op onze werven. Daar zullen ze arbeiders van alle origines aan het werk zien. Dit zijn arbeiders die niet alleen werken aan de verbetering van de Brusselse jeugd- en onderwijsinfrastructuur. Maar bovenal werken zij aan hun eigen toekomst. Minister Gosuin hoeven we niet meer te overtuigen. Hij was reeds aanwezig op de feestelijke opening van onze nieuwe gebouwen. Een moment waarop hij tijdens een interessant sofagesprek een lans brak voor FIX én de sociale economie!

Eva De Smedt, directeur FIX

Voor een overzicht van al onze resultaten in 2018 verwijzen we graag naar ons jaarverslag.
Het artikel in De Standaard is gebaseerd op deze studie.

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder