Hoe komen kandidaten tot bij FIX?

Dankzij de sterke groei van de afgelopen jaren biedt FIX tegenwoordig 67 werkervaringstrajecten aan. De invulling van deze trajecten vormt een belangrijke uitdaging voor FIX.
Meer dan ooit is een goed uitgedacht instroombeleid relevant voor de werking van onze organisatie. Daarbij is de samenwerking tussen trajectbegeleiding en instructeurs een grote troef.

Instroom in cijfers

Jaarlijks solliciteren ruim 300 kandidaten voor een plek als FIX’er in werkervaring. De eerste stap van de selectieprocedure bestaat uit nagaan of deze kandidaten passen binnen de specifieke voorwaarden van de diverse trajecten zoals SOECO of inschakelingscontracten. Bijna 9 op 10 van de kandidaten komen effectief in aanmerking voor 1 van deze statuten. 

Voor deze grote instroom werkt FIX succesvol samen met betrouwbare partners zoals INbrussel, Groep Intro, MAKS vzw, JES, diverse werkwinkels, Tracé, Groot Eiland, Hobo, OCMW, enz. Samen zorgen zij voor 40% van onze instroom. Daarnaast zorgt Actiris ook voor 8% van onze kandidaten via hun programma Select Actiris. 7% van onze kandidaten kennen FIX via onze eigen werknemers. Dankzij mond-aan-mond reclame werden zij overtuigd om ook voor een werkervaring bij FIX te solliciteren.

Tot slot is er nog de grootste groep sollicitaties die we rechtstreeks ontvangen. Dit kan een doelgerichte sollicitatie zijn op een specifieke vacature, maar evengoed een spontane sollicitatie. Deze groep vertegenwoordigd 45% van onze kandidaturen en leerde FIX kennen via diverse (communicatie)kanalen of indirect via partners. Net om die reden neemt FIX ook regelmatig deel aan jobbeurzen en infosessies. Deze worden georganiseerd door de partners hierboven maar ook door partners uit andere sectoren zoals VOKA, Odisee of Constructiv. Met deze activiteiten verhogen we onze zichtbaarheid en versterken we de band met onze partners.
 

Een inkijk in de sollicitatieprocedure

Een standaard sollicitatietraject bij FIX omvat een aantal fasen. Dit begint bij een screening van het CV. Daarbij wordt onder meer geëvalueerd of de kandidaat echt nood  heeft aan een werkervaringstraject en de ondersteuning van FIX. Het aantal trajecten is immers beperkt en FIX is het aan haar missie verplicht om selectief te zijn bij hun toekenning. Enkel zo worden de inspanningen van FIX ingezet ten dienste van kandidaten die hier het meest nood aan hebben.

Een tweede stap in de sollicitatie is het intakegesprek. Tijdens een eerste gesprek met de trajectbegeleider wordt gepeild naar het jobdoelwit van de kandidaat op lange termijn. Verder wordt gepolst naar de motivatie voor het beroep/traject, de motivatie om mee te draaien in een Nederlandstalige omgeving en  de (basis)reken- alsook schriftelijke vaardigheden.

De laatste stap in de selectie betreft een praktische proef. De kandidaten krijgen een schilderstest, test elektriciteit, metserstest,… in functie van de beoogde specialiteit. Hierbij wordt onder meer getest op handigheid, leergierigheid en leerbaarheid van de kandidaat. Bij deze technische proeven worden voor het eerst de instructeurs van FIX betrokken. In geval van selectie van de kandidaten krijgen ze zo alvast een eerste idee van hun toekomstige collega’s. Dit is waardevolle informatie die zowel trajectbegeleider als instructeur kunnen gebruiken bij de eerste maanden van het traject bij FIX. Bovendien kunnen ze de kandidaten testen op hoe zij omgaan met leidinggevenden en het krijgen van orders/instructies.

Op basis van deze procedure worden kandidaten geselecteerd. Deze selectie gebeurt in overleg tussen trajectbegeleiders en instructeurs. Dit zorgt voor extra gedragenheid en mede-eigenaarschap bij de 2 personen die als directe leidinggevenden van de nieuwe FIX’ers een belangrijke impact hebben op de slaagkansen van hun traject.
 

Niet geselecteerd? En dan?

Jammer genoeg kan FIX niet alle kandidaten een werkervaring aanbieden. Selectie gebeurt op basis van de selectieprocedure, maar het is niet zo dat uitsluitend de besten worden geselecteerd. Selectie hangt in grote mate af van de situatie van de ploeg waar de nieuwe kandidaat in terecht zal komen. Een ploeg met veel ervaren FIX’ers kan een “iets zwakkere kandidaat” beter ondersteunen. In andere ploegen zoals elektriciteit zijn sterkere rekenvaardigheden vereist. Voor die ploegen krijgt dat deel van de tests meer gewicht. Op die manier hangt de selectie ook af van de capaciteit en draagkracht van FIX op dat moment.

Voor kandidaten die niet worden weerhouden is dat vaak een teleurstelling. Toch proberen we hen ook te ondersteunen bij hun verdere zoektocht en hen hierbij vooral niet te demotiveren. Alle kandidaten krijgen constructieve feedback over hun sollicitatie en wanneer mogelijk worden ze doorverwezen naar partners. Daar kunnen ze bijvoorbeeld hun jobdoelwit meer duidelijk stellen of hun sollicitatietechnieken aanscherpen (zoals bij Groep Intro, INbrussel of Maks vzw), hun rekenvaardigheden aan te pakken zoals (bij Ligo-Brusseleer) of hun Nederlands/Frans te verbeteren (bij het Huis van het Nederlands). Indien FIX oordeelt dat de kandidaat te sterk is en hij/zij geen ondersteuning (meer) nodig heeft bij zijn/haar zoektocht naar werk, wordt die feedback ook gegeven. Dit is soms het geval als kandidaten in hun thuisland hogeschool of universiteit gedaan hebben.

 

Een werkervaringstraject bij FIX, ook iets voor jou?

Ben je gemotiveerd om in de bouwsector te werken?
Wil je een technisch vak leren en Nederlands leren spreken?
Dan kan je bij FIX aan het werk! 
FIX zoekt regelmatig nieuwe arbeiders, stagiaires of vrijwilligerswerk.

Solliciteer spontaan door ons op te bellen of je CV te sturen naar:

Glenn Maes – Trajectbegeleider
Tel: 02 523 66 75
Mail: glenn.maes@fixbrussel.be

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder