Hoe gaat het met de vrouwenploeg?

In juli startte FIX een nieuwe schildersploeg op. Maar dit was niet zomaar een bende schilders. Met de nieuwe ploeg bereikt FIX een, voor de bouwsector, unieke doelgroep.
Met deze ploeg wil FIX exclusief vrouwelijke kandidaten een werkervaringstraject in de bouwsector aanbieden. Na 5 maanden draait de ploeg op volle toeren en vonden we het tijd voor een evaluatie.

Goed begonnen is half gewonnen

Al van bij de opstart wisten we dat een goede voorbereiding essentieel zou zijn voor het welslagen van dit project. De Belgische bouwsector is een absoluut mannenbastion waarbij vrouwen slechts 0,05% (!) uitmaken van de technische/uitvoerende profielen. Om klassieke valkuilen te vermijden gingen we praten en ervaringen uitwisselen met diverse stakeholders. Dat ging van bouwbedrijven (bv. Casa Blanco), naar organisaties met een specifieke vrouwenwerking (bv. Dar Al Amal) tot partners die voor instroom kunnen zorgen (Groep Intro, BON, JES, IN Brussel, …). Verder gingen we natuurlijk ook eens luisteren bij de vrouwelijke FIX’ers die nu al op onze werven actief zijn. Tot slot spraken de trajectbegeleiders van FIX ook onbekende vrouwen op straat aan om bij hen te polsen welke drijfveren hen kan stimuleren om in de bouwsector te starten.

Aan de opstart van de vrouwenploeg ging een grondige voorbereiding vooraf. Hiervoor gingen we te rade bij verschillende stakeholders. zo konden we de valkuilen in kaart brengen en ons hierop voorbereiden.

Al deze partners gaven een interessante inkijk in de drempels die vrouwen tegenhouden om te starten als bouwvakker. De combinatie van externe en interne blik daagde ons ook uit om de eigen werking in vraag te stellen en aan te passen aan de noden van onze nieuwe doelgroep. Concreet ging het over drempels zoals het uurrooster, werken onder een mannelijke instructeur, samenwerken in gemengde ploeg of liever een aparte ploeg, nood aan opvang voor kinderen, etc.

Opbouw van het project

Op basis van deze input kreeg de nieuwe ploeg een duidelijke vorm. Eerst en vooral kozen we voor een nieuwe schildersploeg. Dit sluit aan bij onze inschatting dat dit een meer laagdrempelige discipline is dan zwaar fysieke werken zoals ruwbouw. Bovendien konden we voor deze keuze teruggrijpen naar een precedent. Hoewel de vrouwelijke schilders in België een kleine minderheid zijn, zien we dat dit in andere landen niet per se het geval is. Dat werkt bemoedigend!

Ten tweede besloten we om een ploeg op te starten die exclusief voor vrouwen zou zijn. Dit maakt de stap naar werk ietwat laagdrempeliger. Daarentegen beseffen we ook dat dit geen weerspiegeling is van de realiteit van de arbeidsmarkt ná FIX. Binnen FIX wordt er echter ook met een doorschuifsysteem gewerkt. Vrouwen die nu in de vrouwenploeg zitten kunnen later dus nog doorschuiven naar een gemengde ploeg. Bovendien is er geen verplichting voor vrouwen om in de aparte ploeg te starten. Als ze dat wensen kunnen ze ook meteen in een gemengde ploeg starten.

Ten slotte definieerden we onze doelstelling. Een nieuwe ploeg opstarten vraagt altijd wat tijd om op te vullen. Zelfs bij onze reguliere doelgroep is dat zo. Toch willen we de ploeg zo snel mogelijk op zichtzelf laten staan en daarvoor hebben we minimum 4 FIX’ers en een instructeur nodig. Het toeval wil dat zich net een vrouwelijke instructeur schilder aanbood. Zij kwam aan het hoofd te staan van de nieuwe ploeg. Over de FIX’ers die haar ploeg zouden invullen werd besloten deze druppelsgewijs aan te werven. Op die manier konden meer ervaren FIX’ers de meer recent gestarte FIX’ers mee ondersteunen.

Opstart: instroom en selectie

Op 18 mei gingen de aanwervingen van start. Hiervoor deden we beroep op het brede netwerk van FIX. Voor de nieuwe ploeg boorden we immers een nieuw segment van kandidaten aan waarvoor onze partners niet meteen de reflex hebben/hadden om aan FIX te denken. Daarom werd een uitgebreide campagne opgestart zodat al onze partners zo veel mogelijk op de hoogte werden gebracht van de nieuwe ploeg. Dat deden we door een rondgang bij alle partners die onze instroom versterken. Glenn en Joke, de trajectbegeleider en kersverse instructeur van FIX, gingen persoonlijk langs bij GROEP INTRO, JES, InBrussel VZW, Werkwinkel Brussel en BON. We gaven er tekst en uitleg over de nieuwe ploeg en wat potentiële kandidaten konden verwachten bij FIX. Ter zelfde tijd werd een sociale media campagne gelanceerd die vrouwen bij FIX in de kijker zet, de flyers werden aangevuld met een insert die zich speciaal op vrouwen richtte en op BRUZZ à la carte werd onze (vrouwelijke) directeur Eva uitgenodigd om te vertellen over onze werking. Daarbij werd ook breed ingegaan op de opstart van deze nieuwe ploeg. Na de opstart van de ploeg kwam BRUZZ bovendien nóg eens op bezoek. Deze keer kwamen de instructeurs en de FIX’ers zelf aan het woord om te vertellen over hun ervaringen in de eerste week. Naast deze officiële communicatie werden ook de FIX’ers zelf ingeschakeld. Via mond aan mond reclame konden we een breder publiek bereiken dat nog niet ingeschreven is op onze mediakanalen.

Dankzij een sterke samenwerking met onze partners ontvingen we 33 kandidaten voor de 4 beschikbare trajecten.

Deze brede communicatiestrategie werkte heel goed. Niet alleen kregen we heel veel positieve reacties op ons initiatief voor deze nieuwe ploeg. Ook de kandidaten lieten niet lang op zich wachten. Gedurende de 3 daaropvolgende maanden kreeg FIX 33 gemotiveerde kandidaten op bezoek die bij FIX een werkervaringstraject wilden opstarten. Hieruit werden 4 vrouwen geselecteerd voor de schildersploeg. Daarnaast was er ook 1 kandidaat die in een andere discipline aan de slag wilde. Zij werd ingezet bij de polyvalente ploeg van Frank.

Bekijk hieronder de reportage van BRUZZ over de nieuwe vrouwenploeg:

Intake & werking

Interessant om te weten is dat FIX niets heeft gewijzigd aan haar selectie en intakeprocedure. Alle kandidaten kwamen op gesprek bij de trajectbegeleider en doorliepen een technische proef die werd overzien door Joke, hun latere instructeur. Dat is exact dezelfde procedure die alle kandidaten bij FIX moeten doorlopen. Zelfs aan de vacature werd niets substantieel gewijzigd. De vacature werd echter wel verrijkt met 1 zinnetje: “FIX moedigt vrouwen aan om te solliciteren”. Niet wat je noemt baanbrekend dus.

Bij de opstart kregen enkele zaken echter wel extra aandacht. Voor de nieuwe ploeg was het immers belangrijk om van bij het begin een veilig klimaat en veilige werkcultuur te creëren. Hier speelt de instructeur een belangrijke rol. Een onderdeel hierbij was ook dat er duidelijke afspraken kwamen rond het omkleden op de werf. Vooral op werven waar 2 ploegen tegelijk actief zijn is dat erg belangrijk. Daarnaast ging FIX ook op zoek naar een leverancier die kleinere schoenmaten kon leveren en die veiligheidsbroeken naar vrouwenmodel in haar gamma had. Verder werkt deze ploeg net als alle andere ploegen: met goede motivatie en aangestuurd door een ervaren instructeur.

En nu?

De eerste lichting is goed gestart. Met deze ploeg schiet het aandeel vrouwen onder de arbeiders stijl de hoogte in naar 10,6%! Als we dit aantal nog willen verhogen (en dat is alleszins onze ambitie) wordt het nu een kwestie van vrouwen te laten doorsijpelen naar de andere ploegen. Dankzij het doorschuifsysteem zal dat op termijn voor de schilders het geval zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat dit op het ritme van de FIX'ers zelf gebeurt. Maar zij tonen zich hierover alvast positief. Om ook in de toekomst op een duurzame instroom van kandidaten te kunnen rekenen blijven we goed samenwerken met onze partners. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen ons netwerk. Niet alleen zorgen zij voor een instroom van kandidaten, niet-geselecteerde kandidaten worden naar andere partners doorverwezen zodat hun zoektocht naar werk niet stopt bij een sollicitatie bij FIX. 

De nieuwe ploeg werd opgestart met de steun van: 

         

 

Wil je FIX inschakelen voor renovatiewerken in jouw organisatie?

Vraag dan op eenvoudige wijze een offerte aan

 

Is het voor een school? Klik dan hier op "aanvraag scholen"

Is het voor een jeugd-, sport of cultuurorganisatie? Klik dan hier op "aanvraag CJS-infrastructuur"

Of neem contact op met onze medewerkers via mail of per telefoon.

Tel:   02 523 66 75

Mail: info@fixbrussel.be

 

 

 

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder