Gasverbruik scholengemeenschap Anemoon daalt 20% dankzij energieplan

FIX - scholengemeenschap Anemoon

De scholengemeenschap Anemoon bestaat uit 7 vrije basisscholen* in Anderlecht en Molenbeek. De energieadviseur van FIX werkt sinds 2 jaar samen met de preventieadviseur aan een overkoepelend energieplan volgens de PLAGE methode. Deze samenwerking leidde het voorbije schooljaar tot een forse vermindering van het energieverbruik voor verwarming met bijna 20%! Dit komt overeen met een jaarlijkse besparing van ongeveer 12.000€.

Voor het nieuwe schooljaar 2015-2016 werken we verder volgens hetzelfde recept: een nieuw actieplan heeft een verdere daling van 10% als doelstelling

 

Energiebesparende maatregelen

Het goed kunnen regelen van de verwarmingsinstallatie was in het eerste energieplan het belangrijkste aandachtspunt. Naast het opmaken en het opvolgen van het energieplan ontvangt Anemoon ook begeleiding voor subsidies in het kader van Energiezorg op school. Tot slot voerde de arbeiders van FIX een hele reeks werkzaamheden van het energieplan uit. 

  • In 2 scholen werd een nieuwe verwarmingsinstallatie in gebruik genomen en toegezien op de energiezuinige regeling hiervan. 
  • In 3 scholen werd geïnvesteerd in correct afgestelde thermostatische radiatorkranen of ruimtethermostaten.    
  • In 2 scholen werden de verwarmingsleidingen geïsoleerd.
  • 2 scholen investeerden in nieuwe dubbele hoogrendementsbeglazing aan hun belangrijkste gevel. 
  • De energieadviseur van FIX moedigden de scholen aan om stapsgewijs de verwarming te minderen tijdens vakantieperiodes, zonder verlies aan comfort. Om hierop toe te zien werd telkens door FIX een controlemeting uitgevoerd met temperatuurmeetapparatuur. 

 

Resultaat en nieuwe doelstelling

FIX garfiek Anemoon

* Scholengemeenschap AneMoon: BuBaO Sint-Jozef, Sint-Albert, Instituut Maria Onbevlekt, Regina Assumpta, Voorzienigheidsschool, Scheutplaneet, Raymond Van Belle, Kinderdagverblijf De Hummeltjes

 

 

 
 

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder