FIX’ers zijn tevreden en dat mag geweten zijn

FIX voerde een tevredenheidsbevraging uit met spectaculaire resultaten!

FIX groeit stilaan uit tot een organisatie van 100 medewerkers. Voor een bedrijf in volle ontwikkeling is het belangrijker dan ooit om er zeker van te zijn dat we niemand achter laten. FIX wil een warme werkgever zijn met oog voor resultaat en groeikansen. Het welbevinden van ons team is daarbij een essentiële schakel. Daarom besloten we in september om een tevredenheidsenquête uit te voeren naar het welbevinden van alle FIX’ers. Zowel voor vast personeel als voor FIX’ers in werkervaring. Het doel? Een antwoord vinden op de vraag: “Hoe is het gesteld met het welzijn van onze FIX’ers?”

De essentiële vraag bij de meting? “hoe is het gesteld met het welzijn van onze FIX’ers”

Voor de bevraging deden we beroep op Pulso Europe. Zij focussen op positieve maar ook op negatieve welzijnsindicatoren. Dit sluit goed aan bij onze visie als werkgever. Om een volledig beeld te krijgen van wat leeft polsen we zowel naar successen als naar valkuilen.

Straffe resultaten: een tevreden team

De resultaten die uit de bevraging kwamen overtroffen onze verwachtingen met stip. FIX scoort op vlak van engagement, jobtevredenheid, organisatiebetrokkenheid en loyaliteit significant beter dan de referentiegroep*. Verder zien we ook dat FIX’ers minder stress ervaren en minder kans maken op een burn-out. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke aandachtspunten in het HR-beleid van FIX. De sterke scores die we hierrond neerzetten vinden we dan ook heel motiverend en zijn een bevestiging van ons beleid. Bovendien wees de tevredenheidsmeting op enkele belangrijke hefbomen voor deze resultaten. Sterke ontplooiingskansen, inspraak in het beleid en een gevoel van waardering door de leidinggevende(n) bleken stuk voor stuk ingrediënten die zorgden voor een heel tevreden team bij FIX.

FIX'ers helpen mee om vacatures ingevuld te krijgen

Tot slot bleven de resultaten ook niet bij een passieve tevredenheid. FIX’ers maken ook actief promotie voor FIX als organisatie! Dat meten we aan de hand van de Net Promotor Score. Deze score maakt het verschil tussen FIX’ers die FIX aanbevelen als werkgever en wie eerder kritisch is over FIX. Wat blijkt? 58,2% van de FIX’ers zou FIX aanbevelen als werkgever. Met een Net Promotor Score van 41,8 laten we de referentiegroep mijlenver achter ons. Meer nog! Pulso Europe was ronduit verbijsterd van dit resultaat. Zij wisten ons te vertellen dat ze nog nooit zo’n hoge Net Promotor Score hebben kunnen registreren. Dit is een resultaat waar wij (en het hele team met ons) echt bijzonder trots op zijn.

 

FIX is een sterk merk. En onze FIX’ers zijn trots om erbij te horen!

En dus rest ons enkel nog de vraag…

Wil jij ook deel uitmaken van dit team? Neem dan zeker een kijkje op onze vacaturepagina.
Momenteel zoeken we nog een:

Solliciteren doe je best snel, vóór de vacature door een ander wordt ingevuld!

 

*De referentiegroep is een representatieve steekproef voor de actieve Belgische bevolking (Statbel, 2019). Deze groep bestaat in totaal uit 1615 personen van verschillende leeftijden, opleidingsniveau, geslacht, sector en arbeidsregime. 

Overig nieuws

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder

FIX'ers op weg naar Worldskills Belgium

Worldskills heeft als doel om jongeren warm te maken voor technische beroepen. Dit jaar doen 4 FIX'ers mee aan de preselecties voor 2 types beroepen: Tegelen en Schrijnwerk.

Lees verder