FIX’ers wisselen tips voor energiebesparing uit

De stijgende kosten voor leven en vooral voor energie sparen niemand. Bovendien worden mensen met een lager gezinsinkomen vaak dubbel geraakt. Ze leven in slecht geïsoleerde woningen, met stijgende huurprijzen en met een precair inkomen waarvoor het duwtje van de loonindexering veel minder stevig is dan bij hogere lonen. Ook al krijgen FIX’ers een marktconform loon, toch bevinden zij zich vaak in deze situatie.

Afgelopen weken kregen onze trajectbegeleiders steeds meer signalen van FIX’ers in financiële moeilijkheden. Naast ondersteuning bij deze, vaak complexe, administratie vroegen zij zich af wat FIX nog meer voor hen kon betekenen.

Misschien met advies over hoe onze FIX’ers hun eigen energieverbruik kunnen verminderen?

Energieadviseurs hebben de knowhow in huis

De energieadviseurs van FIX begeleiden de Brusselse scholen die hun energieverbruik willen verminderen. Het was dus een logische stap om hun expertise aan te wenden voor het verbruik van onze FIX’ers in werkervaring. En zo ontstonden de kersverse energiesessies!

De Energiesessies bestaan uit workshops van +/-1,5u waarbij de FIX’ers worden begeleid bij hun dagelijks energieverbruik. De trajectbegeleiders en energieadviseurs evalueren het verbruik en geven concrete tips voor besparing. Daarbij wordt ook de maandelijkse facturen en de jaarafrekening onder de loep genomen. Hierbij wordt uitleg gegeven hoe je die moet lezen en waar je alle informatie kan terug vinden. Eens er zicht is op het verbruik kunnen we via de website van Brusim ook uitrekenen wat de kost in de toekomst zal zijn. 

Tijdens de sessies wordt het concept energie ook concreet gemaakt. Zo wordt er een filmpje getoond waarin Robert Förstemann, olympisch baanwielrenner, aantoont hoeveel energie nodig is om een sneetje brood te toasten. Met concrete voorbeelden en toepassing op het eigen gebruik wordt iedereen getriggerd om na te denken over het eigen gebruik. En de FIX’ers krijgen ook huiswerk! Iedereen moet minimum 1 actie meenemen naar huis en hiermee aan de slag gaan. De echte "die hards" kiezen ervoor om na de sessies enkel nog koude douches te nemen. Succes daarmee! Als dat niet lukt mogen ze ook na de sessies altijd langs gaan bij de energieadviseurs met extra vragen ivm hun factuur en/of verbruik.

Niet alleen dure isolatie of zonnepanelen helpen om het verbruik te verminderen. Ook spaarlampen, raam-covers en natuurlijk warme kledij helpen om het aangenaam te houden. 

Samen sterk & bewust!

Met de energiesessies helpen FIX’ers, elk vanuit hun expertise, elkaar om bewust te worden van hun energieverbruik. Met de winter in aantocht willen we zo onaangename verassingen voorkomen maar ook taboes doorbreken over financiële moeilijkheden. Soms lijkt het dat jij de enige bent met financiële moeilijkheden. Dat willen we bespreekbaar maken. FIX’ers leren om bewust bezig te zijn met hun facturen en de impact van verschillende leveranciers en woonomstandigheden op hun eigen verbruik te zien. Dit leidt dan weer tot een bewuster gedrag. Het is verfrissend dat FIX’ers met verschillende expertises en achtergronden elkaar hierbij kunnen bijstaan. Op die manier kunnen we als werkgever een stap verder gaan en op korte tijd een grote impact hebben op het leven van onze FIX’ers. 

Overig nieuws

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder

FIX'ers op weg naar Worldskills Belgium

Worldskills heeft als doel om jongeren warm te maken voor technische beroepen. Dit jaar doen 4 FIX'ers mee aan de preselecties voor 2 types beroepen: Tegelen en Schrijnwerk.

Lees verder