FIX staat met nieuwe ploeg klaar voor snelle klussen

FIX en de Brusselse onderwijs en jeugdsector vormen een goede match. FIX biedt op een goedkope manier renovaties van de Brusselse scholen aan en op deze bouwwerven leren onze arbeiders veel bij over de bouwsector.
Met de opgedane kennis gaan de arbeiders van FIX na hun traject aan het werk op de private arbeidsmarkt.

Wachttijden beperken

Het is een formule die werkt. Dat zien we aan onze doorstroomcijfers maar ook aan de grote hoeveelheid aanvragen voor werven die we van de scholen blijven ontvangen. De voorbije jaren heeft FIX hard gewerkt om ook de wachttijden voor scholen te beperken tot een niveau dat zowel voor de scholen als voor FIX goed werkbaar is. De huidige wachttijd voor grote en gemiddelde werken geeft FIX de tijd om een efficiënte planning te voorzien en geeft ook de scholen ruimte om zich voor te bereiden op onze komst.

Oplossing voor dringende werven

Voor dringende werken geldt er echter een andere realiteit. Het is immers niet werkbaar dat scholen 3 maanden met een kapotte tegel aan de voordeur, ingeslagen glas na inbraakpoging, of gebroken slot aan de schoolpoort (en ga zo maar door…) verder moeten omdat ze nu eenmaal achteraan de wachtlijst worden geplaatst. Hiervoor moest een oplossing gezocht worden en die werd ook gevonden met de steun van kersvers minister van onderwijs Sven Gatz.

Nieuwe ploeg voert dringende werken uit en begeleidt extra arbeiders naar werk.

Met de steun van minister Gatz kijgt FIX er een nieuwe ploeg bij die zich zal specialiseren in dergelijke kleine werken. De ploeg zal snel kunnen reageren wanneer er zich kleine problemen van allerlei aard voordoen in de scholen. Zo zullen scholen niet langer 3 maanden moeten wachten voordat die ene branddeur wordt geplaatst!

Minister Sven Gatz:

"De nieuwe FIX ploeg komt echt als geroepen! Ze kan bovendien op korte tijd meerdere scholen bedienen. Op die manier kan FIX ook sneller ernstige problemen in scholen opmerken en deze doorgeven aan de directeur. Deze kan vervolgens een grotere ploeg van FIX inschakelen om dat infrastructuurprobleem op een structurele manier aan te pakken. Veel redenen dus om blij te zijn met de nieuwe ploeg, die al gestart is op 1 oktober 2019.”

 

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder