FIX haalt Qfor-kwaliteitslabel

Op 2 augustus 2019 behaalde FIX een kwaliteitslabel, uitgereikt door CertUp. 
Het label werd uitgereikt op basis van een kwaliteitsaudit met aandacht voor pedagogische visie, dagelijkse werking en financiële stabiliteit.

Proces en conclusies

Ter voorbereiding van de audit werd een bevraging gedaan over een lijst van parameters met betrekking tot het personeelsbestand, de werking en de financiën. 
Tijdens de audit zelf kon een auditor de organisatie beoordelen op verschillende domeinen met speciale aandacht voor het werkervaringsproject. 
De auditor ging hiervoor in gesprek met werknemers binnen de organisatie en voerde ook steekproeven uit over de werking. 

Conclusies

Het label bevestigt dat FIX een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt. 
In het eindverslag wordt met nadruk de betrokkenheid van het volledige team geprezen, net als de doorgedreven integratie van onze missie en visie in alle facetten van de organisatie. 
Dit doen we bijvoorbeeld door na elke Raad van Bestuur een nieuwsbrief te verdelen onder de werknemers over wat er besproken is. 
Tot slot kreeg FIX nog een pluim omwille van haar kwalitatieve doorstroomcijfers. 

Toekomst

Een kwaliteitslabel is een fijne bevestiging van onze inspanningen als team. 
Bovendien opent dit label de deur naar het opstarten van nieuwe projecten zoals een kwalificerende opleiding of samenwerking met structurele partners zoals VDAB. 

 

Het label: 

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder