FIX breidt uit met 2 gespecialiseerde ploegen voor de Brusselse scholen

FIX start in 2021 2 nieuwe ploegen op voor de Brusselse Nederlandstalige scholen.
Met de opstart van een ploeg die gespecialiseerd is in elektriciteit biedt FIX een nieuw antwoord op een grote nood in de scholen.
Met een extra schilderploeg komt FIX tegemoet aan de aanhoudende grote vraag naar schilderwerken in de scholen.
Met een grotere focus op het aantrekken van vrouwen wil FIX bovendien extra inzetten op het diversifiëren van haar doelgroep en de bouwsector in het algemeen.

Uitbreiding: 70 arbeiders in werkervaringstraject

Dankzij een recente hervorming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt FIX de mogelijkheid om heel wat extra werkervaringstrajecten aan te bieden. Hiermee komt de teller van het aantal aangeboden trajecten op 70! Met deze extra werkkrachten kan FIX haar activiteiten in de scholen uitbreiden met 2 extra ploegen. Bovendien kan een ploeg die momenteel via projectmiddelen wordt gefinancierd vanaf 2022 structureel verankerd worden in de werking. Met de nieuwe ploegen biedt FIX een antwoord op 2 belangrijke noden van de Brusselse Nederlandstalige scholen: 1 ploeg zal zich specialiseren in elektriciteitswerken. Dit is een nieuw type werk waar scholen veel vraag naar hebben. Een tweede ploeg zal zich specialiseren in schilderwerken. De schilderploegen van FIX zijn al sinds het ontstaan van FIX heel erg gewild en met deze nieuwe ploeg kunnen we binnenkort nóg meer scholen in een nieuw en fris jasje steken. De uitbreiding biedt bovendien een gelegenheid om de wachtlijsten voor scholen, die zijn opgelopen door de sluiting nav. de lockdown, stevig verminderen.

Deze uitbreiding is een belangrijk en bepalend moment voor de ontwikkeling van FIX. Met 22 bijkomende arbeiders kunnen we nóg meer Brusselse werkzoekenden aan een duurzame job helpen en nóg meer publieke infrastructuur onder handen nemen.
- Eva De Smedt, Directeur FIX -

Meerjarenovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Brussel minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, heeft met de vzw FIX een meerjarenovereenkomst afgesloten voor de periode 2021-2025. Voor 2021 kende Sven Gatz vanuit zijn bevoegdheden voor Onderwijs en Scholenbouw aan Fix een subsidie toe van 785.000 euro.

Met de nieuwe beheersovereenkomst en de uitbreiding van FIX met twee ploegen kunnen we méér kortgeschoolden dankzij een werkervarings- en opleidingstraject laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Met FIX verbeteren we ook onze schoolinfrastructuur en leeromgevingen. En in de scholen kunnen we, dankzij het advies en de ondersteuning van FIX, werken aan de vermindering van het energieverbruik.
- Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw -

Werkervaringstrajecten op maat van de arbeidsmarkt

Met de uitbreiding kan FIX haar missie nog meer waarmaken. FIX kan nu nog meer laaggeschoolde Brusselaars een werkervaring aanbieden en vervolgens het pad tonen naar de arbeidsmarkt. FIX zet daarom bewust in op gespecialiseerde profielen zoals elektrieker en schilder die aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt. Uit de lijst van knelpuntberoepen die de VDAB vorige week publiceerde bleek nog maar eens dat technische (bouw)profielen bijzonder veel gevraagd blijven op de arbeidsmarkt. Met de toevoeging van een ploeg elektriciteit beslagen de ploegen van FIX nu bijna het volledige gamma van activiteiten in de bouwsector. Arbeiders die een traject starten bij FIX kunnen dus van veel typen werken proeven en geïnformeerd kiezen voor een domein waarnaar ze later willen doorstromen.  Met een breder aanbod en door meer arbeiders naar de bouwsector te leiden vergroot FIX de kans op een duurzame tewerkstelling voor onze alumni.

Extra inzet op (gender)diversiteit

Met FIX’ers van alle leeftijden (maar met een grote focus op arbeiders jonger dan 30 jaar) en afkomstig uit bijna 20 verschillende landen is diversiteit reeds goed ingebakken in onze bedrijfscultuur. Met de aankomende aanwervingsgolf wil FIX deze reflex verder uitbreiden naar aandacht voor genderdiversiteit binnen de organisatie. De bouwsector is traditioneel een mannenbastion en FIX wil hierin een steen verleggen. Daarom willen we in eerste instantie meer vrouwelijke arbeiders aantrekken, zodat deze nadien ook hun plaats kunnen vinden in de reguliere bouwsector. We willen dit bereiken via samenwerking met goed gekozen partnerorganisaties die reeds veel met vrouwen samenwerken. De expertisedeling die hierbij tot stand komt zal een belangrijke meerwaarde zijn voor alle betrokken partijen. Vandaar ook onze warme oproep: Vrouwen en partners, meld u aan!

Véél vacatures: grijp je kans!

Deze sterke groei is een fantastische opportuniteit voor FIX om meer werven uit te voeren en meer arbeiders naar de bouwsector te begeleiden. Deze groei betekent ook dat FIX heel veel openstaande vacatures in de aanbieding heeft die we de komende maanden zullen invullen.

FIX werft volgende vacatures aan:

  • 3 ploegbazen bouw
  • 1 werfleider bouw
  • 1 jobcoach
  • Heel veel arbeiders die een werkervaringstraject bij FIX aangrijpen als springplank naar een job in de reguliere bouwsector.

Alle vacatures vind je terug op onze website: www.fixbrussel.be/vacatures
Om redenen die hierboven werden benadrukt worden vrouwen extra aangemoedigd om te solliciteren.

Klik hier voor een link naar het persbericht van Kabinet Gatz: https://svengatz.prezly.com/fix-breidt-uit-met-twee-nieuwe-ploegen

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder