FIX begeleidt vrouwen naar de bouwsector

In 2021 komen er 3 extra ploegen bij die aan de slag gaan voor de renovatie van Brusselse publieke infrastructuur. 1 van deze ploegen zal exclusief bemand worden door vrouwelijke FIX’ers.

Vrouwelijke doorstroom naar de bouwsector

Met deze nieuwe ploeg wil FIX inzetten op genderdiversiteit binnen de organisatie. Bovendien draagt FIX hiermee bij aan een groter aandeel van vrouwen in de bouwsector, een traditioneel mannelijke sector. Dat dit niet zo hoeft te zijn werd al aangetoond in de Scandinavische landen waar geen significant verschil is tussen mannen en vrouwen als schilders in de bouwsector. Net om die reden is de (eerste) vrouwelijke ploeg van FIX precies een schilderploeg. Het werk is iets minder fysiek en dus voor vrouwen een toegankelijker segment binnen de bouwsector.  

 

“FIX trekt met trots de kaart van genderdiversiteit. In enkele andere landen, vooral Scandinavië, is het heel gewoon om vrouwelijke schilders te zien. Maar in België blijft de bouw een mannenbastion. Die kentering willen we met FIX een extra push geven. ”
- Eva De Smedt, Directeur FIX -

Sterke samenwerking met partner

Hoewel vrouwelijke arbeiders binnen de ploegen van FIX niet uitzonderlijk zijn is het voor het eerst dat we met een specifieke ploeg de nadruk leggen op het aantrekken van vrouwen. Om vlot kandidaten te vinden voor deze ploeg werken we intensief samen met verschillende Brusselse partners zoals GROEP INTRO, JES, InBrussel VZW, Werkwinkel Brussel en BON. We konden op hen rekenen voor het aanbrengen van kandidaten maar ook voor expertisedeling rond begeleiding en aanwerving. Deze aanpak werkte uitstekend. Tot nu toe ontvingen we heel veel kandidaten en konden we reeds verschillende profielen selecteren. In de loop van komende maanden kunnen zij geleidelijk starten in onze nieuwe ploeg!

 

 

laatst bewerkt: 07/07/2021

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder