Brusselse energiepremies voor scholen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VGC lanceerden ook dit jaar een aantal interessante energiepremies.

ze beogen hiermee eenzelfde doel: Het behalen van de energiedoelstellingen van 2050. 

Volgens het huidige Energie-klimaatplan van het BHG moeten scholen tegen 2050 streven naar energieneutraliteit. 
Een ambitieuze doelstelling die stapsgewijs zal verwezenlijkt worden. Het BHG wil er de komende jaren via nieuwe regelgeving voor zorgen dat scholen op vrij korte termijn moeten starten met renoveren.

Situatie voor scholen?

Gemeentescholen en GO!-scholen zijn nu reeds aan meer verregaande verplichtingen toe. zij ressorteren namelijk onder het PLAGE programma dat ondersteund wordt door FIX. Dit houdt in dat ze periodiek binnen bepaalde termijnen een actieplan moeten opstellen en uitvoeren om vooropgestelde energiewinsten te behalen.
In het licht van de huidigde klimaat-doelstellingen zullen vrije scholen snel moeten bijbenen. Daarom ligt de nadruk voor het toekennen van subsidies dit jaar duidelijk op energieneutraliteit. die intentie vind je ook terug in het regelment voor de "Energiezorg Op School"-subsidies van de VGC: 

  • De minimale isolatievoorwaarden voor muur- en dakisolatie werden verhoogd. Op die manier wordt er voorkomen dat na 29  jaar de gebouwen waarvan renovatiewerken werden gesubsidieerd, niet meer aan de geldende eisen zouden voldoen. Nog eens renovatiewerken starten zou uiteindelijk bijna twee maal zo veel kunnen kosten.
  • De subsidies voor het vervangen van de ramen zal enkel nog gelden wanneer er wordt gekozen voor 3-voudig glas, wat algemeen toegepast wordt in energieneutrale gebouwen.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Bij LB (al dan niet via BRUXEO) en de VGC kan men o.a. voor volgende energiemaatregelen subsidies aanvragen.
Maatregelen met meer prioriteit staan bovenaan:

 

VGC

LB

LB via BRUXEO

Thermostatische kranen

x

x

 

Verwarmingsregeling

x

(x)

x

Dakisolatie

x

x

 

Muurisolatie

x

x

 

Ventilatie

 

x

 

Ventilatie met night/free cooling

 

x

x

3-voudig glas

x

x

 

Verlichting

 

 

x

Condensatieketel

x

x

 

 

Deze subsidies zijn onder voorwaarden onderling cumuleerbaar.
Daarnaast zijn ze waar nodig ook combineerbaar met AGIOn subsidies (verkorte procedure).

Opgepast! De subsidieoproep "Energiezorg Op School" van de VGC voor 2021 is slechts beperkt open. 
Aanvragen kunnen nog tot 17 mei 2021

 

Wilt u gratis advies over energiebesparing of ondersteuning bij de aanvraag van een premie? Neem dan contact op met onze energieverantwoordelijken:

Sam Fockedey & Sigrid Serpieters

T 02 523 66 75

energie@fixbrussel.be

Overig nieuws

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder

Hoe breng je doorstroom in kaart?

Een positieve en duurzame doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt is de bestaansreden van FIX en onze essentiële impact. Toch is het in kaart brengen van die impact geen sinecure.

Lees verder