FIX haalt Qfor-kwaliteitslabel

Op 2 augustus 2019 behaalde FIX een kwaliteitslabel, uitgereikt door CertUp. 
Het label werd uitgereikt op basis van een kwaliteitsaudit met aandacht voor pedagogische visie, dagelijkse werking en financiële stabiliteit.

Proces en conclusies

Ter voorbereiding van de audit werd een bevraging gedaan over een lijst van parameters met betrekking tot het personeelsbestand, de werking en de financiën. 
Tijdens de audit zelf kon een auditor de organisatie beoordelen op verschillende domeinen met speciale aandacht voor het werkervaringsproject. 
De auditor ging hiervoor in gesprek met werknemers binnen de organisatie en voerde ook steekproeven uit over de werking. 

Conclusies

Het label bevestigt dat FIX een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbiedt. 
In het eindverslag wordt met nadruk de betrokkenheid van het volledige team geprezen, net als de doorgedreven integratie van onze missie en visie in alle facetten van de organisatie. 
Dit doen we bijvoorbeeld door na elke Raad van Bestuur een nieuwsbrief te verdelen onder de werknemers over wat er besproken is. 
Tot slot kreeg FIX nog een pluim omwille van haar kwalitatieve doorstroomcijfers. 

Toekomst

Een kwaliteitslabel is een fijne bevestiging van onze inspanningen als team. 
Bovendien opent dit label de deur naar het opstarten van nieuwe projecten zoals een kwalificerende opleiding of samenwerking met structurele partners zoals VDAB. 

 

Het label: 

Overig nieuws

jongeren werken samen met FIX'ers in werkervaringstraject

Gisteren was het opnieuw de YOUCA Action Day. Dit jaar kwamen 2 studenten een dagje mee draaien bij FIX.

Lees hier hoe de jongeren dit zelf beleefd hebben.

 

Lees verder

Youca Action Day 2019

Ook dit jaar neemt FIX op 17 oktober 2019 deel aan de YOUCA Action Day.
Dit jaar gaat de opbrengst naar een sociale economie project in Guinee. 

Lees verder

FIX'ers kijken naar de toekomst

4 FIX'ers geven hun blik op de toekomst. 
Vol vertrouwen vertellen ze ons over hun verwachtingen. 

Lees verder