SOECO-contract

Je mag werken met een SOECO-contract (Sociale economie contract, het vroegere DSP-contract) als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent minimum 18 jaar
  • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • Niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het lager secundair onderwijs
  • Niet beschikken over een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs en in de 36 kalendermaanden die aan de indiensttreding voorafgaan gedurende minstens 624 dagen als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn geweest
  • Werkzoekend zijn met verminderde arbeidsgeschiktheid in de zin van artikel 7, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden
  • Behoren tot de doelgroepen van de maatregelen voor “begeleiding van doelgroepen met specifieke problemen” of NEET’s (jongeren (<29j jaar) die niet studeren, werken of jobleren) zoals bepaald door Actiris of zoals bepaald in het kader van de door Actiris uitgewerkte partnerschappen