Jaarverslag 2020

2020 sluiten we mooi af. 
Je leest er alles over in ons jaarverslag.

Hierbij alvast een selectie van onze verwezenlijkingen: 

 • Werven in 72 scholen en bij 20 jeugdorganisaties.
 • Duurzame energiebesparing van 571 MWh.
 • De nieuwe ploeg voor snelle klussen was actief in 50 scholen met 150 dringende interventies.
 • FIX toonde veel veerkracht tijdens de Covid-19-crisis met trajecten op afstand en samenwerkingen met partners.
 • We rondden een 2e strategisch plan succesvol af en maakten ons klaar voor een nieuwe focus.
 • FIX startte een nieuwe ploeg in de schrijnwerkerij in het kader van het Stadsvernieuwingscontract "Weststation".
 • Daarmee komt onze teller op 10 ploegen. Vanaf 2021 verwachten we dit aantal op te trekken naar 13 ploegen! 
 • 53 % positieve doorstroom naar de arbeidsmarkt. 
  8 Arbeiders vonden binnen de 6 maanden werk of startten een kwalificerende opleiding. 
 • We werkten verder aan onze nieuwe thuis en plaatsten een mooie duurzame buitenisolatie.

Jaarverslag 2020 (lees online)