Voortaan ook FIX-werven in Brusselse cultuursector

FIX breidt haar werking sterk uit met 3 nieuwe ploegen. Binnenkort start de laatste van deze ploegen. zij is een versterking voor het departement Cultuur, Jeugd & Sport (CJS) van de VGC.
Dankzij deze uitbreiding kan FIX voortaan ook de Brusselse cultuurorganisaties helpen bij hun infrastructurele noden.

Infrastructurele noden in de cultuursector
FIX is een bouwbedrijf, actief in de sociale economie. FIX renoveerde tot voor kort al de Brusselse scholen en sinds 2017 ook de infrastructuur van het Brussels jeugdwerk. Dat doen we met langdurig werkzoekenden die via FIX een werkervaringstraject in de bouw volgen. Na een traject van 2 jaar bij FIX worden de FIX’ers begeleid bij hun zoektocht naar werk in de reguliere arbeidsmarkt. Deze aanpak werkt! Van de FIX’ers die in 2019 hun werkervaringstraject bij FIX afrondden vond 72% binnen het jaar een job op de reguliere arbeidsmarkt.

 

Gezien de populariteit van deze succesformule kon een uitbreiding naar nieuwe sectoren niet lang uitblijven. Met deze nieuwe ploeg kan FIX vanaf oktober ook werven opnemen in de Brusselse cultuursector. De cultuursector heeft een grote nood aan onderhoud van hun infrastructuur maar daarom niet per se veel expertise rond infrastructuurbeheer. Daar kan FIX in bijstaan. De ploegen van FIX bieden antwoord op de meest dringende infrastructurele noden maar kunnen indien nodig ook doorverwijzen naar gespecialiseerde aannemers.

 

Ploeg met focus op elektriciteit
Waar de eerste ploeg voor CJS all round werken uitvoerde zal de tweede ploeg zich specialiseren op elektriciteitswerken. Hier is veel vraag naar. Bovendien biedt een werkervaringstraject gericht op elektriciteit heel interessante loopbaan-perspectieven voor onze FIX’ers. Dit wordt bevestigd door de lijst met knelpuntberoepen die in 2021 werd gepubliceerd. Daarin staan 7 beroepen die een link hebben met “installateur en elektricien bouw”. Beide ploegen zullen voor werven bij zowel jeugd-, sport- als cultuurorganisaties worden ingezet.

De uitbreiding naar de cultuursector is logisch en een antwoord op een duidelijke nood. Bovendien koppelen we dit aan interessante leerkansen voor onze arbeiders. Zo zetten we de succesformule van FIX voort! 
- Eva De Smedt, directeur FIX -

infomoment voor de sector
In overeenkomst met de VGC, departement Jeugd, Sport & Cultuur, werd een lijst van 37 partnerorganisaties in het Brusselse cultuurveld afgesproken die gebruik mogen maken van onze diensten. Voor deze organisaties wordt een infomoment georganiseerd om de werking van FIX en onze ploegen verder toe te lichten. Voor de organisaties is dit meteen ook een eerste kennismaking met onze instructeurs en de teamleider waar ze in de toekomst nog veel mee zullen samen werken.
Het infomoment gaat door op dinsdag 9 november 2021 om 14u00

Ook interesse?
Inschrijven voor dit infomoment kan via deze link.

Overig nieuws

YOUCA ACTION DAY 2021

Na een pauze door corona is er op donderdag 21 oktober opnieuw de YOUCA Action Day. FIX ontvangt ook 5 jongeren die zullen meehelpen in onze ploegen. 

Lees verder

De energieverantwoordelijken van FIX: draaischijf voor duurzaamheid

Naarmate de taken van overheden complexer worden evolueert hun rol en steunen zij steeds meer op partnerschappen voor het vervullen van maatschappelijke opdrachten.

Lees verder

Strategisch Plan 2021-2023

Na een succesvol strategisch plan 2018-2020 is het tijd voor het derde strategische plan van FIX. In de periode van 2021 tot 2023 zal FIX focussen op 3 pijlers om de organisatie structureel te versterken.

Lees verder

Vakantiejobs bij FIX

Deze zomer zet FIX voor het eerst jobstudenten in op onze werven. We bezorgen studenten uit sociale en technische richtingen een werkervaring die aansluit bij hun opleiding.

Lees verder