Jaarverslag 2019

2019 sluiten we mooi af. 
Je leest er alles over in ons jaarverslag.

Hierbij alvast een selectie van onze verwezenlijkingen: 

 • Werven in 63 scholen en bij 15 jeugdorganisaties.
 • Duurzame energiebesparing van 3.401 MWh.
  Dat betekent een besparing van 170.000 EUR
 • FIX richtte een nieuwe ploeg op voor snelle klussen in de scholen.
  Daarmee komt onze teller op 9 ploegen
 • 43 % positieve doorstroom naar de arbeidsmarkt. 
  6 Arbeiders vonden binnen de 6 maanden werk. 
 • We verbouwden en verhuisden naar onze nieuwe thuis in de Denayerstraat.
 • En natuurlijk... FIX werd 20 jaar!

 

Jaarverslag 2019 (lees online)